DRIVE - om MBO+ Wajongeren te werven

samenvatting

Doelstelling van het project DRIVE is het in kaart brengen van succesfactoren en het ontwikkelen van een nieuwe benaderingswijze om actieve, hoger opgeleide (MBO+) Wajongeren te werven voor werkgerelateerde projecten. De opgedane kennis dient te worden overgedragen naar belangstellende instanties en professionals. 

De (re-)integratieprojecten voor Wajongeren komen vaak moeilijk aan deelnemers. De jongeren zijn moeilijk te bereiken. Ook hebben ze vaak een negatief beeld van hulpinstanties. DRIVE probeert dit negatieve beeld om te keren. Zij spreekt de Wajongeren aan via media waarmee ze al een positieve identificatie hebben. Vervolgens laat DRIVE de Wajongeren die zij werft zelf een voor hun effectieve benadering creëren. Dit gebeurt via de methode van 'Appreciative Inquiry': via persoonlijke (groeps-)gesprekken worden positieve ervaringen geïnventariseerd. Met de uitkomsten ontwikkelt het projectteam effectieve benaderingswijzen van Wajongeren, die tijdens de projectperiode worden getest. Daarnaast zet men nieuwe informatiekanalen op en activeert deze. De betrokkenheid van de Wajongeren is een opstap tot participatie in één van de projecten of leidt tot directe bemiddeling bij een werkgever. De rol van het projectteam ligt met name in de begeleiding van het proces. 

Het team legt contact met actieve, hoger opgeleide Wajongeren en hun ouders. Dit doet zij via kanalen als Hyves, universiteiten, HBO's, ROC's, sportverenigingen en vakantieorganisaties voor gehandicapten, patiëntenverenigingen, MEE en eigen netwerken. Ze initieert zowel interactie tussen de leden onderling als met personen buiten de directe doelgroep, die kunnen fungeren als rolmodel, gesprekspartner of mentor. 

De verwachte eindproducten waren 25 "Formele intentieverklaringen" van 25 Wajongeren tot (hernieuwde) toetreding van de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld aanmelding bij een re-integratiebedrijf, opleiding of vacaturesite. Daarnaast is een evaluatierapportage gemaakt met overdraagbare kennis. Er is een databank met profielen en gegevens van beschikbare hoogopgeleide Wajongeren. Er zijn duurzame netwerken ontstaan, waarin zowel de doelgroep als bedrijven en organisaties participeren. 

typebest_practice
verantwoordelijkeChristianne van Triest ; Michiel Stokman en Florent Meier
instellingP2O ; E-WEBS ; MHC&D
doelgroepWajongeren
trefwoorden Wajongeren ; arbeidsmarkttoeleiding
themaArbeidstoeleiding
Werkgevers
adresHuman Capital & Diversity
Primulastraat 35
2565 PH Den Haag
telefoon 070-4480222
e-mail info@meierhcd.nl
urlhttp://www.vanwajongnaarwerk.nl/
opmerkingenBron: www.vanwajongnaarwerk.nl/
referentie nummer478
datum invoer29-09-2009