Achmea - diversiteitsbeleid

samenvatting

Na arbeidsrevalidatie bij Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen, kan Hanneke Meboer uit Apeldoorn succesvol aan de slag bij verzekeraar Achmea. 

Er zijn landelijk ongeveer 300.000 slechtziende en blinde mensen. Een groot deel van dit aantal heeft of keert terug in een gewone baan, dankzij begeleiding, maar ook vanwege verschillende simpele aanpassingen die de werkgever voor de werknemer kan realiseren. Ontwikkelingen op ICT-gebied kunnen wel dergelijk verschil uitmaken en voor mensen met een visuele beperking de toegangspoort tot de arbeidsmarkt zijn. Zonder de juiste vaardigheden, werkplekaanpassingen en het juiste werkklimaat, is een baan of studie voor visueel beperkte mensen vaak moeilijk realiseerbaar. 

Visio biedt slechtziende en blinde mensen onderzoek en revalidatie waarmee zij (weer) kunnen participeren op de arbeidsmarkt. Arbeidsvragen kunnen onder meer betrekking hebben op aanpassingen op de werkplek (verlichting, inrichting en aanpassingen op de computer), oriĆ«ntatie en mobiliteit (zoals het aanleren van routes naar en op het werk), het leren werken met een specifiek computerprogramma of hulpmiddel (beeldschermloep), loopbaanonderzoek en begeleiding, toeleiding naar werk en de wet- en regelgeving op het gebied van arbeid in combinatie met een (visuele) beperking. Omdat de hulpvraag per klant uniek is, biedt Visio zorg op maat. Zelfsturing, eigen verantwoordelijkheid en duurzaamheid zijn hierbij belangrijke kenmerken. Achmea is bewust op zoek mensen met een arbeidsbeperking. Ook het bedrijfsleven denkt na over aanpassingen voor slechtziende en blinde mensen. 

Achmea stelt in het kader van haar diversiteitsbeleid arbeidsplaatsen beschikbaar aan mensen met een arbeidsbeperking. Hanneke heeft cornerdystrofie, een progressieve erfelijke aandoening waardoor het hoornvlies is beschadigd. Met een paar aanpassingen (groter scherm, goede bureaulamp en een speciaal toetsenbord) kan zij prima haar nieuwe functie uitoefenen. Visio bemiddelt om de drempel te verlagen voor de werkgever om iemand met een visuele beperking in dienst te nemen.

typebest_practice
jaar2010
verantwoordelijkeVisio
plaatsApeldoorn
trefwoordenarbeid ; slechtzienden ; hulpmiddelen
themawerk en handicap  ; werkgevers
urlhttp://www.visio.org/
opmerkingenBron: Visio
datum invoer31-08-2010