Privacyregelement

B
BoW_Peter 30-09-2015 09:57 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

*Privacyreglement*

Geen doorgave van uw persoongegevens aan derden
www.werkhoezithet.nl geeft uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties of personen. Wij rapporteren algemene informatie zoals aantal bezoekers, meest bezochte topics,aantal favoriete topics aan de subsidiegever. Wij zullen nooit uw persoonlijke gegevens rapporteren.

Verantwoordelijke
Blik op Werk is de zogeheten verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) (artikel 1, sub d). Dit houdt in dat het Blik op Werk beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Blik op Werk is er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Wbp en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens
Blik op Werk verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 1, sub a, Wbp. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

Doel van de verwerking
Blik op Werk gebruikt uw gegevens om bij te houden wie de site bezoekt en wie lid is van het forum en hoeveel berichten u opstelt. Bij de rapportage aan de subsidieverstrekker SIG gebruiken we geen persoonsgegevens maar algemene getallen over het aantal berichten en topics die staat op www.werkhoezithet.nl

Uw privacyrechten
U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens (artikel 35 Wbp) en om het recht om correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen (artikel 36 Wbp).