Forumregels

B
BoW_Peter 20-04-2015 10:16 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Op het forum mogen we van mening verschillen en we benaderen elkaar met respect. Dat betekent; geen schuttingtaal of vloeken.

(binnenkort verschijnt hier een uitgebreidere versie van de forumregels)

Het lezen van onderstaande "forumregels" is belangrijk!
Ze zijn bedoeld om het forum Werkhoezithet.nl overzichtelijk / leesbaar te houden en dat is in het belang van iedereen.

1. Registreren en de forumregels

 • Het forum op deze website is openbaar. Echter, om berichten te kunnen plaatsen & beantwoorden is het noodzakelijk om geregistreerd te zijn.
 • Registreren betekent dat u akkoord gaat met onze forumregels.
 • Leden die zich niet aan de forumregels houden, kunnen (al dan niet na een waarschuwing) worden verbannen van dit forum.

2. Forum Auteursrechten

 • Alle berichten en informatie die op Werkhoezithet.nl geplaatst zijn en worden, zijn eigendom van van de auteur van het betreffend bericht.
 • Bij citeren van een bericht uit een andere bron (website, krant, weekblad etc.) moet de bron vermeld worden. Citeer niet meer dan ongeveer 1/3 van het originele bericht.

3. Aansprakelijkheid
Gezien de hoeveelheid van berichten en de onmogelijkheid ze allemaal op alle aspecten te controleren nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid, (on)volledigheid of wettelijke toelaatbaarheid van berichten.
Ieder lid is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen bericht!

4. Berichten (vragen / antwoorden / opmerkingen) plaatsen

 • Gebruik een duidelijk onderwerp / titel.
 • Voordat u een nieuw topic opent altijd eerst kijken of er nog geen topic over het onderwerp is! Let daarbij wel op de leeftijd van het laatste bericht in dat topic.
 • Voordat u een vraag plaatst altijd eerst even de zoek functie gebruiken! Grote kans dat uw vraag al een keer eerder is gesteld.
 • Plaats duidelijke berichten met relevante informatie.
  • Let bij het plaatsen van een bericht op de leesbaarheid (taalfouten, punten, komma's, hoofdletters).
 • Plaats vragen of opmerkingen in het juiste (sub)forum.
 • Plaats hetzelfde bericht niet meerdere keren in verschillende forums / topics.
 • Hebt u een nieuwe vraag, open dan een nieuwe thread.
 • Neem niet de thread van een ander over door een vraag te stellen die niets met het onderwerp van de thread te maken heeft.
 • Meld als een probleem is opgelost dit samen met de oplossing in het betreffende topic. Hier kunnen anderen weer van leren en het motiveert mensen te blijven helpen.

5.Offtopic berichten

 • Discussieer in een topic alleen over de zaken waarover het topic gaat.

6. Fatsoensregels.
Op dit forum gelden de normale fatsoensregels, ongewenst zijn daarom:

 • het gebruik van scheldwoorden of schuttingtaal
 • iemand beledigen of op ordinaire wijze aanvallen
 • het plaatsen van iemands privégegevens
 • porno of schokkend materiaal
 • racistische uitlatingen
 • bedreigingen
 • discriminerende, kwetsende, obscene, lasterlijke, of andersoortige taal die in strijd is met de normen van goed fatsoen

7. Verboden!
Verboden is:

 • het plaatsen van reclame en het promoten van producten (spammen)
 • reclame voor commerciële websites, die niet rechtstreeks leidt tot het oplossen van een topic
 • het plaatsen van reclame voor niet-commerciële websites die niets bijdragen aan het onderwerp
 • post geen materiaal waar copyrights op rusten of links naar websites met illegale software
 • alles dat door wetgeving verboden is

8. Overige
Een moderator controleert of berichten en leden niet tegen de regels ingaan en onderneemt zo nodig actie. In alle gevallen waarin de regels niet voorzien ligt de beslissingsbevoegdheid bij de moderator(s).

De acties kunnen bestaan uit het:

 • verplaatsen van berichten
 • verwijderen van berichten
 • aanpassen van berichten
 • plaatsen van algemene waarschuwingen op het forum
 • tijdelijk of permanent verbannen van het forum

Indien u zich niet houdt aan bovengenoemde punten kan dat verwijdering van het bericht tot gevolg hebben en kan de gebruiker toegang tot dit forum ontzegd worden middels een IP-ban.

Bij twijfel over de regels en/of meningsverschillen beslist Blik op Werk.

Houd het gezellig op het forum en let een beetje op elkaar. We zijn er van overtuigd dat dit forum op die manier een groot succes zal zijn!
Veel plezier!