Gratis juridisch advies

P
ProJuristen 08-07-2015 08:08 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Wij van Pro Juristen achten het buitengewoon zinvol om onze (rechts)kennis met u te delen. Het beschikken over kennis is immers het fundament voor progressie. In dat kader bieden wij u als forumlid de mogelijkheid om uw juridische vraagstukken, geheel kosteloos, voor te leggen aan een van onze ervaren juristen. Uw rechtspositie zal vervolgens worden vastgesteld, waarna uiteraard een eveneens kosteloos en vrijblijvend juridisch advies volgt!

Met vriendelijke groet,

Pro Juristen

Binckhorstlaan 293 A

2516 BC Den Haag

070 - 221 04 14

www.projuristen.nl

Facebook.com/projuristen

M
Maartje1 25-08-2015 12:03 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Geachte Projuristen,

Ik wil graag een situatie aan u voorleggen. Ik zit hier al maanden mee in de maag en kan er geen antwoord op vinden.

Ik ben in 2007 uit het arbeidsproces geraakt. Ik wilde freelance uit proberen of ik nog inkomsten kon verwerven.
De inkomsten heb ik opgegeven bij de belastingdienst maar niet bij het UWV. Dit omdat ik dan bang was om in een net van regeltjes te komen die mij zouden ontmoedigen. Toen ik op een gegeven moment meer inkomsten ontving, wist ik natuurlijk niet meer wat ik tegen het UWV moest zeggen en stelde dit uit totdat het om wat voor reden het bij het UWV bekend werd.

Nu wordt er geld terug gevorderd door het UWV:

In 2010 van inkomsten tijdens de WW periode
in 2010 en 2011 van inkomsten van een Ziektewet periode

Het grootste bedrag van terugvordering zit in de ZW verrekening.

Nu komt mijn vraag:
Tijdens de WW en de Ziektewet periode heb ik als freelancer gewerkt. Maar in 2010 en 2011 had ik geen winst.

Dus had ik ook geen inkomsten.

Kan op basis van de WW en ZW wet mijn inkomsten (die ik concreet niet heb gehad, dit is vastgelegd bij de belastingdienst) terug worden gevorderd door het UWV?

De daglonen van de WW en de ZW zijn door deze inkomsten naar beneden gegaan. Hier tegen ben ik in beroep gegaan. Met de argumenten die ik hierboven heb aangevoerd.: geen winst = geen inkomsten.

:Ook het WIA dagloon is naar beneden gegaan Hiertegen ben ik in bezwaar gegaan en binnenkort komt een hoorzitting.
Het UWV zegt dat de referte periode een jaar voor de eerste ziek melding is (dat is de eerste ziekmelding waarin dan 3 maanden WW volgt). In deze periode heb ik een WW uitkering gehad en daarom gaat het WIA dagloon naar beneden.
Mijn vraag is klopt dit en klopt dit ook als de inkomsten - kosten = nihil zijn geweest? (het freelance verhaal?).
Met het UWV het beroep eerst ook afwachten van de terugvordering van de WW? Ik heb een beroep gestuurd naar de Rechtbank inzake de verrekening met de WW, voordat het UWV het dagloon van de WIA naar beneden wil halen?

Heb ik kans van slagen bij de beroepszaak van de WW? Hebt u nog advies t.a.v. artikelen voor deze beroepszaak.

Met vriendelijke groet,.

Maartje1

P
ProJuristen 26-08-2015 13:46 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Maartje1,

Uit uw vraag begrijp ik dat het UWV met terugwerkende kracht geld van u heeft teruggevorderd. De grondslag hiervan hoeft niet altijd te liggen in de feitelijk winst/omzet. De gewerkte uren (noodzakelijk voor de onderneming) kunnen namelijk eveneens verrekend worden met een WW-uitkering dan wel een ZW-uitkering.

Gelet op de complexiteit van kwestie alsmede het feit u reeds een beroepsprocedure aanhangig heeft gemaakt adviseer ik u om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een van onze arbeidsrechtjuristen voor een gratis consult.

Met vriendelijke groet,

Pro Juristen

Binckhorstlaan 293 A

2516 BC Den Haag

070 - 221 04 14

www.projuristen.nl

Facebook.com/projuristen

Sinds een tijd werk ik bij een winkelbedrijf/groothandel die niet aangesloten is bij een cao. Hierbij maken ze dan natuurlijk zelf hun regels. Mijn vraag is nu, mogen ze de helft van je snipperuren inderdaad ook wettelijk gezien invorderen op landelijke verplichte feestdagen..zoals 1ste en/of 2e kerstdag of 2e paasdag e.t.c. Die dagen zijn we dus ook gewoon altijd gesloten Hopelijk kan iemand mij hier antwoordt opgeven!!

P
ProJuristen 15-03-2016 15:06 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste "SMS",

In beginsel is het een werkgever, indien geen expliciete afspraken gelden, niet toegestaan om zonder uw toestemming uw verlofuren in te houden. In uw specifieke situatie kan ik, gelet op de door u summier verstrekte gegeven,s (nog) niet beoordelen of en welke arbeidsvoorwaarden op u van toepassing zijn.

Ondanks het feit uw werkgever niet is aangesloten bij een brancheorganisatie en geen CAO toepast impliceert dat overigens niet automatisch dat er geen CAO van toepassing hoeft zijn. Indien uw werkgever namelijk onder de werkingssfeer van een algemeen verbindend verklaarde CAO valt is uw werkgever verplicht deze CAO toe te passen! Daarnaast kan er wellicht een arbeidsvoorwaardenreglement op u van toepassing zijn.

Indien u wenst dat wij kosteloos uw rechtspositie met 100% zekerheid vaststellen, dan raad ik u aan ons in een e-mailbericht te voorzien van nadere informatie.

Met vriendelijke groet,

Pro Juristen

Binckhorstlaan 293 A

2516 BC Den Haag
070 - 221 04 14

www.projuristen.nl

Facebook.com/projuristen