Gemeente Utrecht moet zelf re-integreren

R
R19081956 29-09-2014 11:06 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

**In de periode 2004 -2010 heb ik een bijstand genoten en had ik toen reeds er bij mijn klantmanager op aangedrongen om voor mij op grond van mijn via eerdere re-integratietrajecten behaalde vakdiploma's:bijstandsconsulent en verkort-hbo jeugdhulpverlening, een stageplek dan wel een op mijn behoefte toegesneden traject te arrangeren opdat ik op een dergelijke functie in den lande zou kunnen solliciteren.

Kennelijk dacht betrokkene dat wanneer ik een schoenpunt tussen de kieren zou krijgen, ik vanwege mijn twee Masters en een Ph.D hogerop zou willen gaan zoeken, hetgeen mij absoluut niet en onder geen beding gegund zou mogen worden. In plaats daarvan stopte de klantmanager mij middels toepassing van allerlei geesteloze clich├ęs uit de WWB in een re-integratietraject van Alexander Calder aan de Niastraat 6 te Utrecht, waar overwegend nieuwkomers aan deelnamen

Vermeldenswaard is dat de deelnemers juist naar mij toekwamen voor hulp en educatieve ondersteuning!! Met mijn inbreng in de werkgroepen viel ik namelijk erg op. Doordat ik via Alexander Calder eveneens niet bemiddeld werd voor een baan ondanks het feit dat ik uit eigener beweging maar liefst twee leerwerktrajecten met baangarantie had gevonden voor functies als NT-2 docent en schuldhulpverlener, beklaagde ik mij erover bij de toenmalige wethouder van sociale zaken en werkgelegenheid die mij er zeer uitgebreid over schreef maar geen praktische oplossing aandroeg .

Uit welingelichte bronnen heb ik vernomen dat mensen met enkel een Mavo/VMBO via allerlei baantjesverschuivingen binnen de gemeente en aanverwante instellingen zelfs bij de afdeling DMO als medewerker sociale dienst zijn aangesteld terwijl ik hiervoor een jaar lang een complete opleiding te Rotterdam heb moeten volgen. Als het gaat om verkwisting van overheidsgelden dan maakt gemeente Utrecht zich er wel degelijk schuldig aan door in alle willekeur en zonder planning trajecten te ontwikkelen en deelnemers in te forceren ook al leren ze er niets.**