wajong 2010 en studiefinanciering

Een 25-jarige patiënt met een chronische ziekte en een wajong 2010 (nieuwe wajong) die ik begeleid wil volgend jaar een MBO-2 studie gaan doen waardoor hij recht heeft op studie-financiering. OP de site van duo heb ik gelezen dat de basisbeurs, het reisprodukt en de aanvullende beurs dan een gift zijn.

Nu lees ik op de site van de UWV dat als je studiefinanciering krijgt de wajong MAXIMAAL 25% van het minimum(jeugd)loon is.
Echter op werkhoezithet zie ik op 4-7-2016 een bericht van uwvwebcare naar aanleiding van een vraag over nieuwe wajong en studiefinanciering het volgende staan:

Als je aangeeft dat je weer gaat studeren
en studiefinanciering gaat ontvangen, dan wordt je recht op Wajong uitkering:
25% van het wettelijk minimumloon.
De hoogte van de Wajong uitkering staat los van de hoogte van je
studiefinanciering.

Mijn vraag is nu wat de UWV bedoeld met maximaal 25% van het minimum(jeugd)loon? Wanneer krijg je geen 25% maar bijvoorbeeld 18%?

UWV Webcare 11-12-2017 15:23 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Hoi Svoorkamp, ik begrijp dat je wil weten wanneer de Wajong2010-uitkering naar 25% gaat en wat dit percentage precies inhoudt.

Heeft jouw cliënt met een Wajong2010 recht op studiefinanciering, een tegemoetkoming scholieren of hebben de ouders recht op kinderbijslag tijdens de opleiding?
Dan is de uitkering niet maximaal 75%, maar dan staat de uitkering vast op 25% van het Wettelijk minimum(jeugd)loon. Dit betekent dat UWV sowieso 1/4 van het minimumloon uitbetaalt.

Verdient hij/zij zelf al meer dan 25% van het Wettelijk minimumloon? Dan trekken wij een bedrag af van de Wajong2010-uitkering.

Ik zie het verschil in uitleg door het ontbreken van het woord 'maximaal'. Dit ga ik intern bij UWV als signaal doorgeven.

Met vriendelijke groet,
Marthijn
UWV Webcareteam

UWV Webcare 14-12-2017 16:19 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Svoorkamp,

Heel goed dat je de vraag stelt hoor.

Ook als hij geen volledige Wajong ontvangt, bijvoorbeeld doordat hij werkt, dan zal de maximale uitkering 25% van het wettelijk minimum(jeugd)loon zijn.

Mocht het zo zijn dat hij met zijn baan, meer verdient dan 25% van het wettelijk minimum(jeugd)loon, dan heeft dit wel gevolgen voor de hoogte van zijn uitkering. Hiervoor kan je dan de Rekenhulp Wajong2010 op onze website gebruiken: http://bit.ly/2o6uSnW.

Met vriendelijke groet,
Daniela
UWV Webcareteam

Beste Martijn,

Bedankt voor je reactie. Nog één vraag voor de duidelijkheid. Genoemde patiënt ontvangt geen volledige wajong 2010. Geldt ook dan dat hij 25% van het minimum(jeugd)loon krijgt als hij recht heeft op studiefinanciering of is het dan naar rato?