Met de nieuwe Wajong naar school?

Onze zoon van 18 is een nieuwe Wajongere. Per deze zomer ontving hij volledige Wajong. Per augustus is hij ingeschreven in het voortgezet speciaal onderwijs (vso) maar volgt een voorbereidende beroepsopleiding op een REA College.
Volgens DUO Groningen houdt hij recht op volledige Wajong, ook als eventueel een tegemoetkoming scholieren (ca. 100 euro per maand) wordt toegekend. De eventuele tegemoetkoming is immers veel minder dan een studiefinanciering en zonder reiskostenvergoeding /ov-kaart.
Volgens UWV heeft hij slechts recht op een Wajong scholieren = 1/3 van een volledige Wajong.
Omdat UWV de uitbetalende instantie is, moet hij het nu doen met 25% van het minimumloon. Dat kan dus gewoon niet.
In de nieuwe Wajong zou in de regel werken worden beloond. Maar voor schoolgaan moet nu dus (als DUO de tegemoetkoming toekent) ruim 220 euro per maand worden ingeleverd en bestaat er geen reiskostenvoorziening.
*Wie heeft gelijk UWV of DUO???*
Ik kan niet geloven dat met de nieuwe Wajong de deur naar speciaal beroepsonderwijs voor ons op slot gaat. Dat thuiszitten wordt beloond en schoolgaan financieel welhaast onmogelijk wordt gemaakt.
**Wie weet of er ook andere opleidingsmogelijkheden zijn?
**

Beste Anne, ik zal Reneé van het Webcareteam van UWV dat actief is op dit forum vragen antwoor te geven op deze vraag.

Over die andere opleidingen ben ik ook benieuwd naar reacties van andere forumleden.

Groet,
Peter L.

Hier nog wat http://www.uwv.nl/wajong/fasevragen/werk_vinden_en_behouden/opleiding_volgen.aspx#26218644van de site van UWV over wajong en opleiding.

De informatie van UWV waar u naar verwijst, is wel bekend bij ons. Toch bedankt.
De killer is de vso constructie.
Wordt mijn zoon in de toekomst behalve in de praktijk ook op papier REA scholier dan krijgt hij wel een volledige Wajong + een vervoersvoorziening / vergoeding voor reizen van UWV.
Ingeschreven in het vso gaat men er vanuit dat hij studiefinanciering van DUO kan krijgen en een vervoersvoorziening van de gemeente. Beiden onjuist. De gemeente heeft hierin wel een verantwoording, maar zolang dat richtlijnen en adviezen zijn en geen harde wetten, geven veel gemeenten (inclusief de onze) 0 op request.
Om officieel REA scholier te worden, moet in feite eerst een niet behapbaar traject worden doorlopen.
Anne

U
uwvwebcare 01-09-2010 08:02 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Anna,

Ik lees dat je vragen hebt over het recht op de nieuwe Wajong wanneer je zoon een VSO opleiding gaat volgen.
Wij gaan uitzoeken hoe het zit en komen zo snel mogelijk met een antwoord.

Met vriendelijke groet,

Ella
UWV Webcare Team

http://www.uwv.nl/webcare

Dank je wel Ella!

U
uwvwebcare 03-09-2010 14:58 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Anna,

Vervelend dat je van UWV en DUO tegenstrijdige informatie hebt ontvangen.

We hebben je vraag uitgezocht.

Ik begrijp dat je zoon valt onder de nieuwe wet Wajong die is voor aanvragen per 1 januari 2010 en later.
De hoogte van de Wajong bedraagt (volgens de nieuwe wet Wajong ) 25% van het minimum (jeugd)loon als je zoon studeert en hiervoor studiefinanciering of een tegemoetkoming scholieren ontvangt of de ouders recht hebben op kinderbijslag tijdens de studie.

Deze informatie vind je http://www.uwv.nl/wajong/fasevragen/mijn_inkomen_tijdens_wajong/studie_afgerond.aspx#26218285.

Voor eventuele andere opleidingsmogelijkheden/begeleiding zou je contact kunnen opnemen met de arbeidsdeskundige van UWV.

Met vriendelijke groet,

René
UWV Webcare Team

Beste René,

Kunt u mij dan uitleggen hoe het kan dat voor UWV een tegemoetkoming scholieren even zwaar telt als een studiefinanciering?
In geval van een studiefinanciering zou mijn zoon ca. 295 euro per maand van DUO ontvangen + een ov-jaarkaart.
Nu er in het beste geval een tegemoetkoming scholieren wordt betaald door DUO hoopt mijn zoon ca. 105 euro per maand van DUO te ontvangen en niets voor reiskosten.
Toch ontvangt hij van UWV ruim 320 euro minder per maand.
Met de nieuwe Wajong zou werken toch in de regel worden beloond?! Waarom wordt schoolgaan in speciaal onderwijs dan zo onmogelijk gemaakt? Het lijkt me dat juist de jongeren die Wajongere zijn, vaak afhankelijk zijn van speciaal onderwijs.
In onze situatie is het in ieder geval zo dat onze andere zoon voor het volgen van regulier MBO behoorlijk minder kosten hoeft te maken dan deze zoon in het VSO - voorbereidend REA-MBO.
Als de werkwijze van UWV wettelijk juist is, vind ik dit echt krom en onbegrijpelijk.

En de arbeidsdeskundige van UWV vindt het eigenlijk allemaal best zo.....

Anne

mijn neef is sinds zijn 17e volwees en heeft nu een volledige wajong uitkering op grond van een verstandlijke beperking. Noodgedwongen verblijft hij in een AWBZ instelling en volgt speciaal onderwijs ( vso). Volgens het UWV heeft hij omdat hij dit onderwijs volgt "en dit door de gemeente wordt gesubsidieerd" geen recht op een volledige uitkering wat inhoud dat hij 179,00 euro per maand krijgt. Als de zorgverzekering en de rekeningen betaald zijn houdt hij 12.00 euro over.

De AWBZ , dus het CAK , stuurt ook rekeningen voor zijn verblijf in het gezinsvervangeng tehuis en nu heeft hij een oplopende schuld.

Een aanvraag voor tegemoetkoming scholieren is net de deur uit, maar het is maar de vraag of dit wordt toegekend. *Kan iemand mij vertellen waar ik nog aanvullende gelden kan aanvragen.*

Beste Dawhw,

De situatie bij u is dus nog heftiger dan bij ons.
Ben er net achter gekomen dat het gat tussen studiefinanciering en tegemoetkoming scholieren nog een klein stukje kan worden gecompenseerd door DUO.
De tegemoetkoming scholieren is ca. 103 euro per maand.
Als kan worden aangetoond dat ouders geen draagkracht hebben dan kan een aanvullende tegemoetkoming worden aangevraagd en toegekend van ca. 45 euro per maand.
Lijkt me dat dat ook geldt als er geen ouders meer zijn.

Het gaat in mijn ogen fout op het punt dat UWV alle scholieren op één hoop gooit. De studiefinanciering is veel meer per maand dan de tegemoetkoming scholieren.
Toch wordt gekort alsof je een studiefinanciering met reisvoorziening hebt.
Tot nu toe kan niemand mij vertellen wie in dit gat kan voorzien. UWV, DUO, NVA, CG-raad, Postbus 51, Nationale ombudsman .....

Wij hebben geen enkele ingang bij de gemeente, maar soms kun je wel bij je gemeente terecht voor een voorziening of bijzondere bijstand. Als die deur bij u niet
op slot zit, zou ik zeker daar informeren.

Anne.

U
uwvwebcare 08-09-2010 07:40 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Anne,

Ik begrijp dat je het onrechtvaardig vindt dat er bij de studieregeling Wajong, een tegemoetkoming scholieren even zwaar telt als een studiefinanciering.
Helaas kan UWV deze situatie niet direct veranderen. UWV is als uitvoeringsorgaan verplicht zich te houden aan de nieuwe wet Wajong vanaf 01-01-2010.
Aangezien je in jouw situatie volgens de nieuwe wet wordt geconfronteerd met een inkomensachteruitgang heb ik je situatie als signaal doorgezet zodat dit in de contacten tussen UWV en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besproken kan worden.

Ik hoop dat ik je voldoende informatie heb gegeven.

Met vriendelijke groet,

René
UWV Webcare Team
http://www.uwv.nl/webcare

T
tammetoon 10-09-2010 09:25 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Idem dito met een sterretje voor onze zoon. Hij wil naar het REA om daar ICT-4 te gaan doen.

Onze begeleiding zei dat we via WAJONG moesten. De school wordt uit REC4 (rugzakje loopt tot 2013) betaald.
Dus een gesprek bij de arbeidsdeskundige:
Maar zegt het UWV je krijgt de 25% want stufi en of tegemoetkoming dus korting op de uitkering.

Om het gemakkelijk te houden voor mensen met een handicap moeten we dus naar de wajong voor 25% en dan naar DUO voor nog een deeltje (als je dat al krijgt) en dan naar de gemeente voor de rest in bijstand... Maar als je als ouders al te veel verdiend kan je daar 0 op rekest krijgen.
en WTCG 350 euro en jong-gehandicaptenkorting 691 per jaar.

Het wordt dus bijna onmogelijk gemaakt om te gaan studeren met een handicap. Over de reiskosten van en naar school hebben we het maar niet.

gelukkig heeft onze zoon nog een krantenwijk waar hij per maand 180 euro mee verdiend anders moet hij van de wind gaan leven....
Hoewel het UWV aangeeft daarom de wajong eventueel nog te willen korten.

Jong gehandicapte korting zit volgens mij al in de 25% uitkering.
Maar je hebt gelijk er is nog de WTCG. Als je in de loop van 2010 18 bent geworden, vraag ik me af of je die dit jaar (volledig) krijgt. Die 350 euro is trouwens compensatie omdat er vanaf 2009 veel minder bij de belasting op gegeven mag worden voor buitengewone uitgaven. Wat te denken van een brillen/lenzen post van bijna 1250 euro direct gerelateerd aan de beperkingen van mijn zoon. Die 350 euro is dus een tegemoetkoming voor extra onkosten i.v.m. ziekte /handicap.

En als je als ouders geen draagkracht hebt, krijg je vaak net zo goed 0, noppes, niets van de gemeente.

Denk dat Wajongeren vaak niet de optie bijbaantje hebben. Als je schoolprogramma al gereduceerd wordt om het vol te kunnen houden, is er niet echt ruimte voor een baantje.

Nog zo'n geweldige regeling:
"Gewone" scholieren doen 4 (en gerust 5) jaar over een MBO opleiding. Maar onze Wajongeren mogen max. 2,5 jaar over hun officiële MBO opleiding bij REA doen. Ook dat maakt het extra moeilijk om goede diploma's te behalen.
Maar.... eenmaal officieel REA scholier zijn we van één probleem verlost, er bestaat dan geen recht meer op enige tegemoetkoming van DUO, maar wel op een volledige Wajong (75% van het minimum) én reiskostenvergoeding.

René,

  • Maakt het nog verschil bij de beoordeling van het WAJONG-inkomen in relatie tot de Tegemoetkoming Scholieren (75% of 25 %) of de WAJONG-er onder de regeling voor of na 01-01-2010 van de WAJONG valt ?
  • Wanneer er iets terugkomt op het doorgegeven signaal, waar kan ik dat dan teruglezen ? Hier ?

Robert

U
uwvwebcare 15-09-2010 11:39 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste RoCoJo,

De 'oude Wajong' voor 1 januari 2010 kent geen aparte regeling tijdens studie.

Om de hoogte van de 'oude Wajong' te berekenen, kijken we wat je zelf nog kunt verdienen en wat je zou verdienen als je niet arbeidsongeschikt was geworden.
Met deze informatie wordt je arbeidsongeschiktheidsklasse vastgesteld.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid ( 80-100% ) bedraagt het uitkeringspercentage 75%.
Het gaan volgen van een opleiding en het ontvangen van studiefinanciering en/of tegemoetkoming scholieren heeft geen invloed op de hoogte van de 'oude Wajong' uitkering.

De belangrijkste verschillen tussen de Wajong regeling voor en na 1 januari 2010 vind je http://www.uwv.nl/owajong/wajong-uitkering/Verschillen_tussen_huidige_Wajong_en_Wajong_vanaf_1_januari_2010.aspx.

Met vriendelijke groet,

René
UWV Webcare Team
http://www.uwv.nl/webcare

hoi ik heb een vraagje ik zelf heb op een speciaal onderwijs gezeten en daarna op een praktijk school
het is heel erg moeilijk voor mijn op een baan te zoeken heb wel eens gewerkt maar na 3 dagen werdt ik dan weer ontslagen om dat ik het gewoon niet kan vergeet alles en heb leer problemen ben nu inmiddels 23 jaar
is het mogelijk om een wajong uitkering aan te vragen

U
uwvwebcare 11-03-2016 12:52 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste ilhem,

Je wilt weten of het mogelijk is om een Wajong-uitkering aan te vragen.

Je kunt altijd een Beoordeling arbeidsvermogen aanvragen bij UWV. Je hebt recht op Wajong 2015 als je door je ziekte of handicap nu en in de toekomst geen mogelijkheden meer hebt om te werken.

Zodra je aanvraag ontvangen is, krijg jij daarvan een ontvangstbevestiging. Je krijgt dan meestal een uitnodiging voor een gesprek met. Dit kan een gesprek zijn met de verzekeringsarts of met de arbeidsdeskundige of met ieder een gesprek.

Binnen 14 weken na ontvangst van de aanvraag, ontvang jij de beslissing van UWV.

Actuele informatie over de Beoordeling arbeidsvermogen (en de aanvraag) vind je [hier][1].

Ik wens je veel succes.

Met vriendelijke groet,

Martijn
[url=www.uwv.nl/webcare]UWV Webcare Team[/url]

[1]: http://bit.ly/1I66U04