IVA en toch geen einde dienstverband

Mijn echtgenote (59) is nu ongeveer een jaar geleden als thuiszorgmedewerkster volledig afgekeurd en heeft een IVA uitkering welke ze tot haar pensioen houdt.
Einde arbeidsleven volgens UWV.
Haar werkgever heeft haar te kennen gegeven dat ze haar niet gaan ontslaan maar dat ze op 0% salaris (ze heeft immers een IVA uitkering) in dienst houden.
Een mooie truc om onder de transitievergoeding uit te komen welke volgens hen legaal is.
Ook kunnen ze zo'n bedrag niet betalen wordt gezegd omdat ze een kleine organisatie zijn.
Is Activite een kleine thuiszorg organisatie?
Er is een fonds in oprichting waar kleine organisaties een beroep op zouden kunnen doen wanneer ze niet instaat zijn een transitievergoeding te betalen.
Kan iemand me hier iets over vertellen, en kan een bedrijf besluiten personeel op 0% salaris in dienst te houden?

Groet Lowieke

Beste Lowieke,

Een bedrijf is nooit verplicht iemand te ontslaan na 2 jaar ziekte, ook al doen veel bedrijven dat wel. Dat op deze manier wordt voorkomen dat de transitievergoeding niet wordt betaald heb ik wel vaker gehoord. Er is geen speciaal fonds of iets dergelijks dat daar financieel iets tegenover zet. Er is daar ook een rechterlijke uitspraak over: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:3036

Ik vrees dat er weinig hieraan te doen valt. Wel blijft werkgever bij mogelijk herstel verantwoordelijk voor re-integratieinspanningen.

De kwestie is ook onder de aandacht gweest van de toenmalige minister Asscher. Die betoogde dat dit in zijn ogen slecht werkgeverschap is. Echter, ook met een beroep op deze uitspraak is de rechter niet van mening dat ook zo is. Het wachten is op een wetswijziging, waar mogelijk dit specifieke probleem wordt aangepakt. Er is een voornemen om medio 2019 iets te wijzigen in de transitievergoeding maar dat lijkt eerder tegemoet te komen aan de werkgever dan een individuele werknemer.