Iva uitkering en dan ontslag..?

Ik hoop hier wat duidelijkheid te krijgen...?!

Na twee jaar ziekte is per 24 augustus mij een Iva uitkering toegekend.
Het UWV heeft dit middels een brief aan mijn werkgever laten weten. De relatie met mijn werkgever is overigens heel goed.
Aansluitend op het besluit van het UWV heb ik een brief van mijn werkgever ontvangen dat ik een aanvulling op de Iva krijg conform cao. Voor de duur van twee jaar.

Echter heb ik nog geen brief ontvangen over ontslag? Kan iemand mij uitleg geven hoe zoiets in zijn werk gaat?

• Moet er een officieel ontslag plaats vinden na toekennen Iva uitkering?
Of in ieder geval een gesprek?? Hoor je altijd iets.....?
•Als ik mij goed heb ingelezen komt het dan op ontslag met wederzijds goedvinden uit?
Waar moet ik op letten?
Ik ga akkoord met het besluit!

Ik hoop dat mijn vragen beantwoord kunnen worden.

Alvast bedankt!

U
uwvwebcare 01-09-2016 12:23 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Mamalou,

Ik begrijp dat je wilt weten of jouw contract automatisch stopt als jouw IVA uitkering ingaat.

Een arbeidscontract stopt niet automatisch na 2 jaar ziekte. De werkgever moet de gebruikelijke stappen ondernemen die gelden voor de beëindiging van een dienstverband. Als je 2 jaar (of langer) arbeidsongeschikt bent, vervalt wel het opzegverbod en kan jouw werkgever een ontslagvergunning bij UWV aanvragen.

Om een ontslagvergunning te krijgen, moet jouw werkgever met goede redenen aannemelijk maken dat het ontslag redelijk is:

  • Het is onwaarschijnlijk dat je binnen 26 weken weer in jouw eigen werk aan het werk kunt.
  • Het eigen werk kan niet binnen 26 weken zo worden aangepast dat je toch kunt werken.
  • Binnen de organisatie van jouw werkgever is geen ander passend werk voor jou.

UWV kan hierover een arbeidsdeskundige of verzekeringsarts om medisch of arbeidskundig advies vragen. Je kunt met jouw werkgever na 2 jaar ziekte een vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) afsluiten.

Voor meer informatie, zie [hier.][1]

Met vriendelijke groet,

Erik Vos
UWV Webcareteam

[1]: http://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/einde-ziekteperiode/detail/na-bijna-2-jaar-nog-ziek/ontslag-na-2-jaar-ziekte

Beste Erik,

Bedankt voor uw uitleg!

Als er een ontslagprocedure bij het UWV wordt gestart binnen hoeveel weken krijg ik dan bericht? Er vanuit gaande dat het UWV akkoord gaat met ontslag en mijn uitkering 24 augustus is in gegaan.

En binnen welk termijn zou ik een reactie van mijn werkgever mogen verwachten als het ontslag met wederzijds goedvinden wordt? Zou ik dan in feite vandaag gebeld kunnen worden om het af te handelen?
Ik weet niet welk pad mijn werkgever zal bewandelen.

Dan nog een andere vraag. Conform cao van mijn werkgever vult deze mijn Iva uitkering met 5% aan voor het derde en vierde ziektejaar. Dit staat los van mijn uitkering van het UWV die ik ontvang? Of moet ik dat nog opgeven??

Dan als laatste nog even voor mijn duidelijkheid, een contract wordt altijd schriftelijk ontbonden? Op welke wijze dan ook?
En als er een transitievergoeding in zit? moet deze dan binnen een bepaalde tijd uitgekeerd worden? Ik ben hier bij het UWV namelijk op gewezen.

Wederom alvast bedankt!

U
uwvwebcare 02-09-2016 12:31 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Mamalou,

Je hebt nog vervolgvragen over de ontslagprocedure en de
bovenwettelijke uitkering.

Ik beantwoord ze graag.

De behandeling van de ontslagaanvraag duurt ongeveer vier
weken. Zowel de werkgever als de werknemer worden tegelijkertijd hierover
geïnformeerd.

Als de werkgever kiest voor een ontslag met wederzijds goedvinden dan kan dat
inderdaad op elk moment. Opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren.

Als je een bovenwettelijke uitkering krijgt van je
werkgever, de 5% aanvulling waar je over spreekt, dan heeft dat geen invloed op
de IVA uitkering. Het kan wel van invloed zijn, als je nog een toeslag krijgt
op de uitkering.

Over de uitbetaling van de Transitievergoeding heeft UWV
geen zeggenschap. Hierover kun je afspraken maken met de werkgever. Eventueel
kun je je daarbij laten ondersteunen door het Juridisch Loket of een
rechtsbijstandverzekering.

Ik wens je veel succes.

Petra

[url=www.uwv.nl/webcare]UWV Webcare Team[/url]