Werknemer kan niet volledig hervatten wat nu?

Een van mijn werknemers kan niet volledig hervatten. De werknemer is door de bedrijfsarts beoordeeld en mag niet meer dan 28 uur werken. Het contract is 34 uur.
Inmiddels is de re-integratie na 17 maanden gelukt tot de uren die de bedrijfsarts als maximaal inschat.
Krijgt de werknemer nu het resterende bedrag via de WIA uitgekeerd?
Wat moet ik als werkgever nog doen? ik wil deze werknemer graag behouden voor ons bedrijf.

B
BoW_Peter 09-06-2015 10:13 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

@LSCV, bedankt voor uw vraag. Mijn reactie is wat later omdat ik ook even de reactie van anderen wilde afwachten. Die zijn er nu nog niet, dus bij deze mijn reactie.

U moet in ieder geval nog 7 maanden het loon bij ziekte doorbetalen. Na deze periode is duidelijk of uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. UWV beoordeelt dat. Uw werknemer heeft al een brief gehad waarin staat dat hij een WIA-uitkering kan aanvragen en tot wanneer hij dat kan doen.

Hier vindt u [meer informatie][1] wat verder van u wordt verwacht. Om een sanctie te voorkomen moet een werkgever laten zien dat hij er alles aan heeft gedaan om een werknemer weer te laten re-integreren. Neem dus het [stappenplan][2] door om te kijken of u deze stappen heeft gezet.

Kunt u daar verder mee?

[1]: http://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/stappenplan-bij-ziekte
[2]: http://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/stappenplan-bij-ziekte

Ik zit in de positie van werknemer, normaal 30 uur per week, ivm slijtage rug kan ik niet meer de volledige uren werken. Werkgever heeft een arbeidsdeskundige ingeschakeld en deze heeft geconstateerd, samen met de arbo arts dat ik niet meer dan 4 uur per dag zal kunnen werken. Nu niet en in de toekomst niet. Ik wil graag bij mijn werkgever blijven, dat zal ook naar alke waarschijnlijk heid lukken, ik re-integreer in mijn eigen werk en zit op 3 uur per dag. Er is al een ziektegeschiedenis aan vooraf gegaan van bijna 2 jaar maar omdat ik bijna 2 maanden weer volledig gewerkt heb is de telling van de ziektewet overnieuw begonnen wat in houd dat ik nu tot februari 2018 recht op een ziekte uitkering heb. Nu weet ik al dus dat ik die 30 uur nooit meer red en is het eigenlijk waanzin dat ik mijn werkgever nog op kosten jaag tot 2018. Kan ik eerder gekeurd worden en heb ik wel recht op een uitkering? Ik zou dan 10 uur per week ongeschikt zijn. Is dit niet te weinig? Zou ik dan een nieuw contract bij mijn werkgever moeten krijgen voor die 4 uur per dag en als ik niet in aanmerking kom voor een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid uitkering heb ik dan recht op WW voor die uren die ik niet meer kan werken?
Ik hoop dat ik het duidelijk heb verwoord.
Josephine

B
BoW_Peter 08-09-2016 06:34 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

@zisa1 helaas voor de werkgever in deze maar er is geen vervroegde keuring mogelijk in deze situatie. Het kan wel, maar dan moet er sprake zijn van volledige arbeidsongeschiktheid. Ook moet die dan ook nog eens duurzaam zijn.

Of u recht heeft op een uitkering kan ik niet beoordelen, dat is aan UWV. Om te beoordelen of iemand arbeidsongeschikt s wordt gekeken wat zijn beperkingen zijn. Dan nar wat hij daar nog -in theorie- kan verdienen. Dat wordt weer vergeleken met wat hij verdiende. Is er een verschil van meer dan 35%? Dan heeft hij recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Meer over de beoordeling kunt u vinden in deze [brochure][1].

Is er geen recht op een WIA-uitkering? Dan kan er recht bestaan op WW, afhankelijk van het arbeidsverleden. UWV gaat er echter wel van uit dat u kunt werken in die uren. U krijgt daar dan immers een werkloosheidsuitkering voor.
Kunt u daar verder mee?

[1]: http://winkel.blikopwerk.nl/uitkeringen/p-1a/

Dank je wel! Hier kan ik verder mee.