Werken op therapeutische basis

Ik ben aan het re-integreren sinds maart. Hier is een heel ziekte traject aan vooraf gegaan. Bijna 2 jaar ziek geweest maar na een volledige maand werken toch weer uitgevallen helaas dus het ziektejaar begint opnieuw te tellen. Na onderzoek arbeidsdeskundige prognose dat ik geen 30 uur per week meer zal kunnen werken, streven is 20 uur. Nu ben ik dat aan het opbouwen met begeleiding van de arbodienst. Gaat prima verder en ik werk nu 13 uur per week, echter sta ik nog volledig ziek gemeld.
Mag dit en hoelang? Heeft dit consequenties straks voor aanvraag WIA? Goede verhouding verder met de werkgever maar hij heeft ook de gewoonte om collega's voor 1% ziek te laten staan als zij wel weer volledig aan de slag zijn. Mag hij in mijn geval, omdat ik na die 2 jaar nog maar 20 uur kan werken in mijn eigen functie, mij zolang op, deze basis laten werken? Wel houd hij 7,5 uur (wat ik gewoonlijk werk per dag 4 dagen) verlof in als ik nu verlof op neem terwijl ik maar 3 of 2 uur per dag werk?
Ik heb hier dus echt geen verstand.

U
uwvwebcare 29-08-2016 15:03 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Hallo Zisa1

Dat is een lastige situatie.

Ik ga een en ander voor je uitzoeken en laat het zo snel mogelijk hier weten.

Met vriendelijke groet,

Petra

[url=www.uwv.nl/webcare]UWV Webcare Team[/url]

Dank je wel, ik wacht het rustig af.
Josephine

U
uwvwebcare 30-08-2016 10:38 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Zisa,

Ik begrijp dat je een drietal vragen hebt. De eerste heeft betrekking op de ziekmelding, de tweede op de aanvraag voor de WIA en de laatste heeft betrekking op verlofuren.

Om te beginnen bij de eerste vraag. Uit je verhaal maak ik op dat je volledig ziek gemeld staat bij de werkgever. De werkgever is de eerste 2 jaar van ziekte eigen risicodrager. Dat wil zeggen dat hij geen relatie heeft tot UWV. Of hij wel of niet registreert voor hoeveel procent (of uur) je aan het werk bent, is voor de verantwoordelijkheid van de werkgever.

Wat betreft de WIA. Hiervoor geldt dat tegen de tijd dat je een aanvraag indient er een plan van aanpak wordt opgemaakt. Dat wil zeggen dat er gekeken wordt of de werkgever voldoende heeft gedaan aan je re-integratie. Dit staat verder los van het aantal uur dat je staat ziek gemeld. Met andere woorden, dit zal geen gevolgen hebben voor de aanvraag van de WIA.

Om tot slot te komen bij je laatste vraag. Of de werkgever verlof kan en mag inhouden kunnen wij geen antwoord op geven. Mijn advies is om voor deze vraag contact op te nemen met het juridisch loket, zie [hier.][1] Ook kan je bij het juridisch loket navragen of de werkgever moet registreren dat je voor een gedeelte aan het werk bent.

Ik wens je veel succes!

Met vriendelijke groet,

Erik, UWV Webcareteam

[1]: https://www.juridischloket.nl/

Dank je wel! Nu weet ik tenminste weer iets meer. Verlofuren blijkt nogal lastig in elkaar te steken, dat is bij iedere werkgever anders geregeld blijkt. Maar met dit antwoord kan ik weer wat 👍. Bedankt voor de snelle reactie.

Josephine