spoor 2

Een jaar geleden ben ik ziek geworden waardoor ik niet meer kon werken , na 2 maanden ben ik op eigen verzoek weer langzaam gaan re-intrigeren . Dit mislukte na 2,5 maand en mijn klachten weer sterk toegenomen. Mijn onderzoeken in het ziekenhuis werden uitgebreid en al snel kwam er een medische verklaring bij waardoor ik weer terug viel. Op verzoek van werkgever ben ik weer een aantal maanden volledig thuis geweest, ik begon langzaam te herstellen maar was er nog niet volledig . Na de zomer begon ik weer met opbouwen en heb dat een aantal weken volgehouden. Hoe meer ik weer ging werken hoe meer mijn klachten weer toenamen dat ik uiteindelijk op advies van werkgever een aantal uurtjes terug ging ipv vooruit. Bloeduitslag gaf weer een verklaring voor mijn klachten.
Tegelijkertijd heeft mijn werkgever wel een arbeidsdeskundige laten inschakelen komt hier uit dat ik uiteindelijk mijn functie weer volledig kan hervatten , wel heb ik hier nog wat tijd voor nodig en is er nieuw plan van aanpak opgezet met enige aanpassingen in mijn functie en werkomgeving. Ander werk binnen het bedrijf is uitgesloten en een spoor 2 is niet van toepassing . Ik kan hier helemaal in vinden. Maar de werkgever heeft hier zijn twijfels over en dat het niet starten van een spoor 2 financiële gevolgen voor hun heeft . Zij zijn dit aan het onderzoeken en hebben dan ook nog geen goedkeuring op het concept rapport gegeven. Ikzelf heb ondertussen vernomen dat een 2e spoor niet meet verplicht is voor de werkgever en er ook geen boete komt als uit het rappoort blijkt dat dat niet nodig is , mijn werkgever heeft hier twijfels over. Mijn vraag : kan mijn werkgever mij toch verplichten een spoor 2 te volgen? Terwijl bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en ikzelf verwacht dat ik uiteindelijk weer mijn functie normaal kan doen.

Beste Mary,

In deze situatie lijkt het erop dat werkgever niet zeker is over jouw verhaal over uitblijven van consequenties als er alleen op spoor 1 wordt ingezet. Heeft hij zelf ook contact opgenomen met de arbodienst, arbeidsdeskundige of UWV? De laatste kan hem ook informeren over zijn rechtspositie. Ik snap wel dat werkgever terughoudend is, want het financiële risico is groot.
Kijk hier naar informatie over 2e spoor: https://www.svland.nl/kennisbank/re-integratie-2e-spoor-niet-langer-verplicht/. ‘Het wel of niet inzetten van re-integratie tweede spoor wordt een keuze van werknemer en werkgever op basis van advies van de bedrijfsarts’, schrijft Asscher. ‘Zij leggen dit vast in een plan van aanpak, UWV toetst vervolgens of het re-integratietraject conform plan van aanpak is verlopen. Het wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject zal hierdoor niet langer kunnen leiden tot een loonsanctie van UWV. Op die manier wordt voorkomen dat werkgevers alleen maar een 2e spoortraject inzetten om loonsancties te voorkomen en wordt dit traject voortaan alleen gestart als er toegevoegde waarde te verwachten is.’

Het advies van de arbodienst kan dus leidend zijn. Te overwegen valt om een deskundigenoordeel aan te vragen door werkgever bij UWV of hij voldoende doet aan re-integratie.

Beste Mary,

Er ligt blijkbaar een realistisch gevaar dat u weer uitvalt, de redenen waarom even buiten beschouwing gelaten. Het is wel verstandig na te gaan waar een gezonde werkhervatting aan moet voldoen. Daarbinnen passen doelen die specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden zijn. Dus wat moet u over 3 maanden kunnen. En hoe kunt u dat borgen? Wat heeft u nodig om uw herstel in werkzaamheden centraal te stellen in relatie tot inspelen op de realiteit van de werkwerkvloer. Wat spreekt u daarover af? Kortom een hele serie vragen die een doel concreet maken, zodat u en uw werkgever weten waar ze aan werken binnen een duidelijke tijdspanne.

Mijn werkgever heeft zelf het arbeidsdeskundig onderzoek i.o.m casemanager arbodienst aangevraagd dus er is tussen hun contact geweest.

Inmiddels heeft mijn werkgever op het concept rapport gereageerd en contact gehad met arbeidsdeskundige en is in het officiële advies rapport gewijzigd en nu in opgenomen dat "nog" geen spoor 2 hoeft worden ingezet maar wel als blijkt dat ik over 3 maanden geen structurele redelijke vooruitgang heb gemaakt.
Ik vraag me af wat is redelijk ? Als alles volgens het plan van aanpak loopt blijf ik nog tot medio januari op halve uren met beperkte werkzaamheden werken en dan eerst uren opbouw ( streefdatum advies rapport is dat ik juni op 100% arbeidsgeschikt zit ) de intentie van het plan van aanpak , door arbeidsdeskundige opgezet , is eerst mijn uren uit te breiden met over een poosje pas de werkzaamheden weer uit te breiden. Vooral mijn werkgever benoemd dit “poosje” als een hele poos wachten met het toevoegen van werkzaamheden. Ik begrijp hun bezorgdheid op weer een terugval maar als ik over drie maanden niet redelijk structureel vooruitgang boek word alsnog spoor 2 ingezet. Ik wil zelf ook graag aan het advies houden want bij mijn vorige terugkeer heb ik dan wel in uren eerst proberen op te bouwen maar mijn werkzaamheden was niet heel veel aan aangepast waardoor het toch teveel werd.

Wat betreft in overleg werknemer/werkgever over spoor 2 , ik werd alleen geïnformeerd dat ze op het rapport gereageerd hadden omdat ze niet blij waren met géén spoor2 en bang waren voor boete.
Later op het originele rapport , wat ik door werkgever overhandigd kreeg zonder verdere uitleg , las ik dat het kopje over spoor 2 aangepast was. Er heeft verder geen gesprek meer plaats gevonden over deze aanpassing.

Ik twijfel niet of mijn werkgever voldoende doet voor mijn re-integratie maar beginnen nu wel steeds vaker te benoemen dat ik te snel wil re-intrigeren en zelf een beetje schuld ben door voor mijn vorige terugval te veel deed op de werkvloer terwijl de situatie op de werkvloer toeleiding gaf om steeds meer te doen , ook is al benoemd of het voor mij niet beter is om weer volledige rust te nemen en eventueel met ww thuis te zitten ( het voelde een beetje dat ze stuurde richting een ontslag met beide goedvinden) ik heb dit ook verder genegeerd want mijn intentie is ook volledig te herstellen en volledig terug te keren inmijn functie.
Ik heb hierdoor wel een heel dubbel gevoel gekregen over wat de intentie is van mijn werkgever, ik geloof hun bezorgdheid voor weer een terugval maar proef toch ook wel wat ongeduld en angst dat ze toch perse voor een spoor 2 willen gaan en hierdoor hopen mijn overeenkomst eerder ontbonden kan worden . Ik hoop dat ik hier verkeerd in zit maar vraag me nu af of ik toch al voorzorgsmaatregelen kan/moet nemen?