Outplacement traject

Dag!
Ik ben nieuw op deze forum en heb advies nodig.
Ik werk inmiddels 10 jaar bij mijn huidige werkgever en ben op 14 mei 2012 uitgevallen wegens burn-out klachten. Nu is het voor mij niet mogelijk om te re-integreren in mijn oude functie, omdat daar de burn-out vandaan komt. Dit heb ik mijn werkgever ook zo kenbaar gemaakt. In een gesprek met directie is mij duidelijk gemaakt, of je komt terug in de oude functie of er volgt ontslag met outplacement traject en vaststellingsovereenkomst.
Onlangs heb ik een gesprek met mijn werkgever gehad over de re-integratie, waarbij de volgende afspraken zijn gemaakt:
1. Nadenken over welke werkzaamheden ik uit wil voeren tijdens re-integratie. Er wordt dus een nieuwe functie voor mij gecreerd.
2. Nadenken over schema opbouw uren voor de re-intregratie.
3. Nadenken over outplacement traject.
Maar wat houdt een outplacement traject nou precies in?

Groeten, Elina!

Beste Elina, bedankt voor je vraag. Eerst even een huishoudelijke mededeling: ik heb je mail bij `Even voorstellen' bewerkt. Het is bedoeld om je voor te stellen en geen vragen te stellen.

Dan je vraag: een outplacementtraject is meestal een traject waarbij je naar ander (passend) werk wordt begeleid door je werkgever. Dat kan eventueel met behulp van een outplacementbedrijf. In een dergelijk traject kan er ruimte zijn voor opleiding, begeleiding naar werk, sollicitatietrainingen enz. Er kan ook een afkoopsom worden bedongen als vergoeding als jij en je werkgever uit elkaar gaan. Let er wel goed op dat als je akkoord gaat je ook terug kunt vallen op een uitkering van UWV. Laat dus altijd een voorstel nalezen door je vakbond, rechtsbijstandverzekeraar of een jurist. (Gratis hulp is mogelijk via het http://www.juridischloket.nl/Pages/default.aspx.)

Ik begrijp uit het aanbod van je werkgever dat je of in je oude functie terug moet of via een vasttellingsovereenkomst wordt ontslagen. Ik ben hierbij wel benieuwd wat je bedrijfsarts hier van vindt. Je werkgever en jij kunnen samen overeenkomen dat jij uit dienst gaat. Maar het is gebruikelijk dat een bedrijfsarts bepaalt of je nog kunt werken of dat je passend werk kunt doen. Hij adviseert dit aan je werkgever. Je werkgever kan dan wel een bod doen voor ontslag, maar hij kan je niet dwingen akkoord te gaan met een vasstellingsovereenkomst. In het ongunstigste geval kun je dan geen recht op een uitkering krijgen als je uit dienst gaat. Daar ben je niet mee geholpen. Je werkgever kan er ook voor kiezen je te ontslaan via de kantonrechter. Een ontslag via de kantonrechter kan gepaard gaan met een ontslagvergoeding. En je behoudt recht op WW. Laat je dus goed voorlichten door de bovenstaande instanties.

In jouw geval ligt het meer voor de hand dat duidelijk wordt dat je niet meer bij deze werkgever kunt werken. Dat kan via de bedrijfsarts duidelijk worden. Je werkgever moet je dan begeleiden naar ander passend werk. Dat kan met behulp van een re-integratiebedrijf. In die zin lijkt een re-integratietraject ook op een outplacementraject. Bij een re-integratietraject moet in ieder gevak ook rekening worden gehouden met je mogelijkheden en beperkingen.
Je blijft dan in dienst bij je werkgever, en hij betaald je loon bij ziekte door.

Misschien is het handig voor jou om een abonnement te nemen op de http://www.wijzermetwelder.nl. Via hen ben ik ook telefonisch bereikbaar , dat is meestal wel handig met overleggen. Evt. ook via e-mail.

Dag Peter!

Bedankt voor het beantwoorden van mijn bericht.
Ik heb binnenkort een afspraak met een jurist en zal mij zeker laten informeren.
Op zich zie ik een outplacement-traject nu niet zitten, omdat ik nog niet (volledig) hetsteld ben.
Kan ik deze `aanbieding` voorlopig weigeren ondanks dat het een onderdeel van de re-integratie is?
Natuurlijk ga ik wel aan de gang met het uitzoeken van werkzaamheden die ik wel kan verrichten. Ik ben bereid te re-integreren.

Groeten,
Elina.

Beste Elina,

Ik vind een dergelijk bod niet in een reintegratietraject thuis horen. Uiteraard moet je alle opties open houden. Je mag dus weigeren/niet akkoord gaan. Je kunt aangeven wat jouw insteek is (terugkeer naar werk) en dat je er bereid bent om er over te praten zodra je weer geschikt bent om te werken. De wetgeving staat aan jouw kant: jij en je werkgever moeten er alles aan doen om weer aan het werk te gaan. Een oneigenlijk aanbod voor ontslag zoals je werkgever voor ogen staat, is dat nadrukkelijk niet. Wat niet weg neemt dat het op termijn voor beide partijen de beste oplossing kan zijn.

Succes!

Beste Peter,

Wederom dank voor het beantwoorden van mijn vraag.
Aanstaande woensdag heb ik een afspraak met mijn werkgever over de re-integratie. Ik zal jouw tips/ adviezen zeker meenemen.

Dan had ik nog wel 1 vraag; in het vorige gesprek met mijn leidinggevende heb ik een gespreksverslag onder de neus gedrukt gekregen met het verzoek deze te tekenen. Dit gespreksverslag is van 18 april jl. waarin mij in het kort verweten wordt dat ik niet functioneer in mijn functie.
Uiteraard heb ik deze niet getekend en onder het mom dat ik deze huis wil doorlezen voordat ik deze teken.

Ik vraag mij af of mijn werkgever dit wel van mij mag verlangen tijdens ziekte. Kan ik mijn werkgever kenbaar maken dat ik het vooralsnog niet teken omdat ik ziek ben?

Groeten,

Elina.

Beste Elina, ik ben op vakantie geweest dus late reactie. Ben je er al verder mee?

Als je ergens niet mee eens bent hoeft je niet voor akkoord te tekenen. Je kunt wel voor gezien tekenen. Dat betekent dat je er kennis van hebt genomen zonder dat je het eens of oneens bent met het gespreksverslag. Wel raad ik je aan om een verslag te maken om te laten zien hoe jij er over denkt en waarom dat zo is. Wees dan wel beknopt en to the point. Niet langer dan een halve A4. Je kunt aangeven dat je er zo over denkt en een exemplaar gebruiken voor verdere gesprekken en dossier.

Je werkgever kan op zich wel van je verlangen dat je naar deze verslagen kijkt. Je ziekte staat er buiten tenzij je door ziekte niet in staat bent te tekenen.

Ben je het op zich wel eens met de strekking van het gespreksverslag: is dit wat is besproken?

Dag Peter,

Het verslag dateerd van 18 april 2012 en dat wat er in staat is inderdaad besproken, maar dat wat ik heb gezegd staat er niet in.
Ik heb vandaag afgesproken met de collega van P&O dat ik mijn punten aanlever, waar de werkgever zeker niet blij mee is, en dat ik het verslag dan onderteken.

Ik ben nu aan het reintegreren, ben afgelopen maandag begonnen. Heb tot nu toe alleen maar gesprekken gehad en nog niks nuttigs kunnen doen. Er bestaan nogal wat onduidelijkheden wat mijn takenpakket betreft, zegt men. Terwijl ik duidelijke afspraken heb gemaakt met mijn leidinggevende. Het blijkt zo te zijn dat er een andere afdeling is die mij harder nodig heeft en dat ze mij daar willen hebben.
Ik heb hier totaal geen goed gevoel over.... De communicatie is slecht, ze willen mij bijna een richting op dwingen... Ik weet het niet meer...
Ik ben wel aan het overwegen om een advocaat in te schakelen, want ik trek dit langzamerhand niet meer.

Groeten, Elina.

Beste Elina,

Bedankt voor je update. Ik denk dat het wel goed is om je aan de afspraken te houden zoals die met je leidinggevende zijn gemaakt. Ook jij hebt de zorg voor dit traject. Gaat het niet zoals afgesproken? Trek dan aan de bel, want nu kun je dat nog doen. Maar sta ook open voor iets nieuws als dat ook een mogelijkheid is om te re-integreren. Daar doe je je zelf ook het meeste voordeel mee. En daarbij kunnen afspraken ook wijzigen, al moet er dan ook wel gezamelijk overeenstemming zijn in wat dat betekent voor verdere stappen in de re-integratie.

Mijn tip is dus om te overwegen mee te gaan in het nieuwe voorstel met nieuwe heldere duidelijke afspraken die je regelmatig evalueert.
En beschrijf ook de gangvan zaken en de stappen die jij en je werkgever zetten in een apart dossier dat je kunt gebruiken voor je re-integratieverslag als je onverhoopt 2 jaar ziek bent. UWV kan op basis dan van ook jouw informatie beoordelen of jij en je werkgever voldoende hebben gedaan aan re-integratie.

Over de advocaat: wat moet hij of zij voor je doen? Volgens mij ben je nu vooral beter af met een http://www.wijzermetwelder.nl/. Je kunt dan via mail en advieslijn ook rechtstreeks met mij overleggen. Het is maar een idee maar ik denk dat je daar nu meer mee opschiet dan met een advocaat. Die komt alleen in actie als er echt iets is waar hij iets tegen kan ondernemen. Maar dat is uiteraard aan jou.
Ik help je in ieder geval graag even alles op een rijtje te krijgen.

Dag Peter,

Bedankt voor de tips.
De situatie zit nogal complex in elkaar. In de afgelopen maanden is er heel veel gebeurd, wat mij gewoon erg opbreekt.
Waar het in het kort op neer komt; mijn werkgever wil ten koste van alles van mij af. En het liefst zo snel mogelijk. Ze proberen van allerlei dingen in gang te zetten zodat ze van mij af willen. Ze willen bijvoorbeeld nu al horen welke richting ik op wil m.b.t. outplacement. Ze hebben zo´n haast met alles. Ja, wij moeten er wel een einddatum aan hangen, zegt men dan. Het zit mij gewoon niet lekker. De arboarts heeft ook al aangegeven dat mijn werkgever van mij af wil en dat ik maar even door de zure appel heen moet bijten.

Groeten, Elina.

Ja, lastig. De werkgever moet zich wel aan regels houden. Ik doe hierbij nogmaals het bod voor de http://www.wijzermetwelder.nl.