Wordt een WGA-loonaanvullende uitkering automatisch omgezet naar een WGA-vervolguitkering bij inkomsten?

Charliefox 24-05-2020 22:29 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Wordt een WGA-loonaanvullende uitkering automatisch omgezet naar een WGA-vervolguitkering bij inkomsten?

Sinds 2007 heb ik een WGA uitkering 80-100% LAU. Over enkele jaren heb ik de AOW gerechtigde leeftijd en wil in de laatste jaren niet al te veel gedoe hebben, maar zie hierna.

Sinds enkele jaren doe ik vrijwilligerswerk en wordt daarvoor betaald. Onder de 1700 per jaar, waardoor opgave bij de Belastingdienst niet nodig is. Ik meende dat ik het daarom ook niet bij het UWV hoefde op te geven, maar dat was dus een verkeerde redenering. Ik heb de afgelopen weken veel gedoe gehad, ben verhoord enz en moet nu een deel van de WGA-uitkering van 2 jaren terugbetalen plus daarop een boete van 50%. Zit nu in een afbetalingsregeling.

Ik wil het vrijwilligerswerk graag blijven doen en ga dat nu opgeven op “Mijn UWV” via het digitale inkomstenformulier. Een en ander besproken met de afdeling Bezwaar en Beroep van het UWV, de inspecteur, de afdeling Handhaving enz, maar ik merk dat het bij hen ook allemaal niet echt duidelijk is. Ik krijg veel verschillende antwoorden.

Ik heb hier en daar al gelezen dat mogelijk de uitkering in gevaar komt, als er te veel verdiend wordt. Iets met restverdiencapacitieit. Is die bij mij 0%. Ben immers voor 80-100 arbeidsongeschikt. En vooral:

Dat mogelijk de LAU (70% van laatste dagloon) wordt omgezet naar een VVU (70% van minimumloon) als er gewerkt wordt. Dat is natuurlijk het laatste wat ik wil, want is zeer ongunstig. Als dat het geval is, dan moet ik helaas het vrijwilligerswerk laten voor wat het is. Weet iemand hier het fijne van?

Beste Charliefox,

Bedankt voor uw bericht. In principe is het zo dat als iemand volledig arbeidsongeschikt is er geen restverdiencapaciteit is. Als de loongerelateerde uitkering dan is verlopen en iemand nog steeds vollledig arbeidsongeschikt is wordt deze uitkering omgezet in een loonaanvullingsuitkering. Zodra er inkomsten zijn kan dat betekenen dat er sprake is van restverdiencapaciteit en dus een uitkering kan veranderen. Dat zou kunnen betekenen dat er dan een sprake is van een vervolguitkering.

Het lijkt er op dat van belang is wat uw restverdiencapaciteit is. Als deze nul blijft dan ligt het voor de hand dat er dan ook geen sprake is van een vervolguitkering. Uw vraag is of dit automatisch wordt omgezet naar een vervolguitkering. Van een dergelijke stap wordt u altijd op de hoogte gebracht door middel van een beschikking. Waartegen altijd bezwaar mogelijk is. Heeft u een dergelijke beschikking al ontvangen?

U kunt eventueel ook contact opnemen met UWV om na te gaan wat zij verder gaan doen. U kunt ook contact opnemen met het Juridisch Loket of de sociaal raadslieden in uw gemeente. Die kunnen dit voor u nagaan.

Mvg, Peter

Charliefox 27-05-2020 12:22 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Dank voor uw reactie. Het benaderen van uwv is nu net het probleem. Ik krijg daar diverse antwoorden. Heb het idee dat ze het ook allemaal niet precies weten en blind varen op wat "het systeem" uiteindelijk aangeeft als ik de inkomsten ga opgeven. Want dat ga ik na het gedoe met uwv nu natuurlijk zeker doen. De boete was nu 50%, maar bij een volgende overtreding is gezegd dat ie naar 100% gaat. Vervelend is echter dat ik exact wil weten wat ik kan en mag mbt de verdiensten en wat de gevolgen zijn voor mijn uitkering. Zodat ik een weloverwogen afweging kan maken. Afgaand op de uwv stukken die ik heb en ook lezende op het internet, is mijn rvc inderdaad nul.

Stel dat de LAU automatisch wordt omgezet naar een VVU bij opgave van inkomsten (ongeacht de hoogte) dan volgt daar uiteraard eerst een beschikking op, dat snap ik. Maar dat wil ik juist VOOR zijn. Ik wil geen bezwaar hoeven maken. Ik wil de afweging kunnen maken om het vrijwilligerswerk eventueel niet door te zetten. Nog voordat zo'n eventuele beschikking komt.

Al met al ben ik nu nog steeds aan het vissen. Feit is dat ik op dit moment een WGA LAU heb, met een rvc van nul. Stel dat ik het vrijwilligerswerk ga doen en ik ga dit opgeven via het online informatieformulier op de uwv website. Gaat dan de LAU automatisch om naar een VVU, omdat er inkomsten zijn.

Dat is eigenlijk nog steeds de concrete vraag. En nee, ik ga dit niet proefondervindelijk uitproberen. Er hangt immers te veel aan vast. LAU is 70% van mijn laatstverdiende loon. VVU ook 70%, maar dan wel van het minimum loon!

Beste Charliefox,

Ik snap uw dilemma. Er hangt veel vanaf. Uiteindelijk is kiezen voor de veiligheid van inkomen zwaarwegender dan het uitproberen. Ik kan u echter niet veel anders antwoorden. Heeft u al contact opgenomen met het Juridisch Loket?