WIA/Wajong combiuitkering en werken

Hallo,

Cliënt van mij heeft al jaren een gecombineerde WIA-Wajong-uitkering.
Als zij weer enkele uren per werk gaat proberen te werken, hoeveel mag zij met deze gecombineerde uitkering bijverdienen? Welke uitkering is maatgevend?

UWV Webcare 16-01-2019 13:19 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Hallo DB,

Fijn dat je voor je cliënt uitzoekt hoe het zit, als ze wil werken naast een WIA- plus Wajong-uitkering.

Ze mag zoveel bijverdienen, als ze wil naast haar beide uitkeringen.

Haar Wajong-uitkering wordt lager als ze ook een WIA-uitkering krijgt. Wij trekken de WIA-uitkering af van haar Wajong-uitkering.

Als ze daarnaast ook inkomsten uit werk heeft, dan verrekenen wij deze inkomsten eerst met haar WIA-uitkering. Hoe de inkomsten verrekend worden, hangt ervan af welke WIA-uitkering ze ontvangt.
Met de rekenhulp op uwv.nl kun je kijken wat er verandert in de hoogte van haar WIA-uitkering.

Daarna gaan wij de inkomsten uit werk plus de gekorte WIA-uitkering verrekenen met haar Wajong-uitkering. Ook hier hangt het van het soort Wajong-uitkering af welke gevolgen dit heeft voor de hoogte van haar uitkering.

Je cliënt krijgt in deze situatie dus de gekorte Wajong + de gekorte WIA + inkomsten uit werk.

Een tip voor je cliënt: ze kan overleggen met haar arbeidsdeskundige, als ze wil gaan werken. Hij of zij gaat kijken hoe we je cliënt kunnen ondersteunen bij het zoeken naar werk.

Ze kan haar arbeidsdeskundige telefonisch of via een bericht in haar Werkmap bereiken.

Ik wens je een mooie dag!

Met vriendelijke groet,

Nelleke
UWV Webcareteam

Dank je wel Nelleke,

ik vraag mij ook af of deze persoon er ook op vooruit gaat als ze gaat werken. Had ze alleen WIA dan wel maar nu wordt dat ook verrekend met de WAJONG? Kunt u daar nog wat over zeggen?

BOW_Peter

UWV Webcare 18-01-2019 14:03 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Hallo BOW.Peter,

Je vraag je af of de cliënt van DB er ook op vooruit gaat als ze gaat werken.

Zonder inzage in de persoonlijke gegevens, is dit voor deze specifieke cliënt niet in algemene zin aan te geven. Uiteraard is de doelstelling tijdens de Wajong- en WIA-uitkering dat werken loont. Dit is bij een gecombineerde uitkering Wajong + WIA niet anders.

De verschillende rekenhulpen op onze site, zijn ontwikkeld om een inzicht te geven hoe een uitkering beïnvloed wordt door andere inkomsten. Het is daarbij wel belangrijk om te weten welke specifieke uitkering, of combinatie van uitkeringen, deze cliënt ontvangt.

Door gebruik te maken van beide rekenhulpen, krijgt zij inzage in hoe haar totale inkomen eruit gaat zien als zij gaat werken. Op dat moment is ook voor haar bekend of en zo ja hoe het werk in haar situatie loont.

Mijn collega Nelleke heeft in haar bericht een overzicht van alle beschikbare rekenhulpen gedeeld.

Ik wens je een fijn weekend toe.

Met vriendelijke groet,
Caren
UWV Webcareteam

Bedankt Caren.

UWV Webcare 21-01-2019 09:43 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Namens mijn collega Caren, graag gedaan :)!

Met vriendelijke groet,

Nelleke
UWV Webcareteam