Plichten VVU vervolguitkering

Mijn situatie is als volgt , ik ben eind december 2015 door mijn werkgever in slapend dienstverband gezet en werkgever is eigenrisicodrager. Hierdoor betaald UWV mijn uitkering maar controleert en begeleid me verder niet.
In februari 2019 word mijn WGA uitkering omgezet naar een vervolguitkering . Zijn daar ook nog plichten aan verbonden. Op de website van UWV is daar niks over te vinden , of ik zoek niet goed. Het gaat met name of er ook een sollicitatie plicht / taak is .

Beste Theo, bedankt voor uw bericht.

Ik kan op de website van UWV ook geen informatie vinden over verplichtingen rond de vervolguitkering van de WIA.

Ik denk dat dit te maken heeft met hoe de WIA is ingericht. Toen de WIA werd bedacht zijn de bestaande WAO-regeling en de WW min of meer samengevoegd. Daaruit volgde dus ook een verplichting voor het meewerken aan herstel (dus een behandeling volgen of het voorkomen dat men meer arbeidsongeschikt wordt), een verplichting om mee te werken aan re-integratie en tenslotte passend werk te zoeken (sollicitatieplicht). Met name de laatste had te maken met de WW onderdelen in de wet. Daarom krijgt iemand ook alleen maar een WGA-uitkering voor de tijd dat hij/zij ook recht op de WW zouden hebben als ze werkloos waren geweest.

Nu de WW onderdelen niet meer relevant zijn, lijkt de sollicitatieplicht te zijn opgehouden. Wel blijft de re-integratie verplichting en meewerken aan herstel bestaan, al kom ik dit ook niet tegen op de website van UWV. Wel gold dit principe altijd voor de WIA dus ik kan mij voorstellen dat dit niet ongewijzigd is voor de (vervolguitkering van de) WIA. Ik zal UWV-webcare om een reactie vragen.

UWV Webcare 17-12-2018 16:55 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Hallo Theo,

In je bericht lees ik dat je in februari een WGA-vervolguitkering gaat ontvangen. Je wil weten of je daarbij ook aan een sollicitatieplicht moet voldoen.

Als je een WGA-vervolguitkering krijgt en gedeeltelijk kunt werken, ben je inderdaad verplicht om te solliciteren naar passend werk.
Je spreekt met de arbeidsdeskundige af hoe vaak je moet solliciteren. Maak je gebruik van de Werkmap? Dan worden daar sollicitatietaken voor je klaargezet. Maak je geen gebruik van de Werkmap? Dan worden de afspraken vastgelegd in een papieren werkplan.

Op onze site vind je deze informatie hier.

Fijne feestdagen gewenst,
Jur
UWV Webcareteam

Beste BOW.Peter en Jur,

Dank voor het antwoord , alhoewel het me niet veel duidelijker is omdat ,in een eerder bericht aan UWV ( via mijn UWV ) ik het antwoord krijg " Bij een vervolguitkering krijgt u alleen een sollicitatietaak, wanneer dit met u afgesproken is door de arbeidsdeskundige. Zolang er hierover geen afspraken met u gemaakt zijn, heeft u geen sollicitatieverplichting. " Vervolgens de arbeidsdeskundige die mij behandeld heeft bij de aanvraag WGA destijds gevraagd , maar die zegt dat dit onderwerp hem niet aangaat en me vervolgens verwijst naar de arbeidsdeskundige van UWV Werkbedrijf (ondersteuning en begeleiding richting arbeid) Ik heb geen werkmap en als zodanig hierboven genoemd ook geen arbeidsdeskundige en zover ik weet is er ook geen papieren werkplan. Ik vermoed dat 1 en ander te maken heeft met het feit dat mijn werkgever eigen risicodrager is. Van mijn werkgever heb ik echter sinds december 2015 niks meer persoonlijk gehoord / vernomen , behalve dan 2 keer een telefoontje van de bedrijfsarts en begin dit jaar van verzekeringsmaatschappij de Amersfoortse die aanstuurde op een herbeoordeling. Ik ben weer voor een herkeuring geweest . Nadien niks meer gehoord.

Hoor graag reactie

Als ik UWV goed begrijp is er dus een sollicitatieverplichting. Dat is op zich duidelijk. Voor re-integratie activiteiten is de werkgever verantwoordelijk. Hij zal dit gedelegeerd hebben aan de Amersfoortse. U kunt dus contact opnemen met de werkgever en de verzekeringsmaatschappij.

Hallo Peter,

Na de herkeuring heb ik de verzekeringsmaatschappij verzocht schriftelijk te reageren , dat is tot op heden niet gebeurd. Wat als werkgever en verzekering niet voldoet aan de reintergratie activiteiten ?

Groet Theo

Beste Theo,

dat is wel lastig. U kunt bij de werkgever aankloppen maar als deze weinig doet kunt u zelf ook weinig ondernemen. Indien het bedrijf groot is zou u ook bij de ondernemingsraad het probleem kunnen aankaarten. Zeker als er meer mensen zijn in uw situatie kunnen zij dit in gesprekken met de werkgever meenemen. Als individu is het lastiger.

Hallo Peter,

Nee een klein bedrijf en heb ook niet de moed om mijn werkgever te benaderen. Zou je mijn reactie op de webcare van UWV door kunnen zetten , zodat zij er ook naar kunnen kijken.

UWV Webcare 18-12-2018 11:33 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Theo,

Wat een verwarrende situatie. Mag ik een paar dingen voor je op een rijtje zetten?

  • Is je (ex)-werkgever eigenrisicodrager? Dan blijft deze 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie.
  • Er is een mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen als je vindt dat de (ex)-werkgever niet aan de re-integratie verplichting voldoet.
  • Als de (ex)-werkgever een herbeoordeling heeft aangevraagd bij UWV. Dan krijg je van UWV een ontvangstbevestiging.

Ik wens je alvast fijne feestdagen.

Met vriendelijke groet,

Viktoria
UWV Webcareteam

Bedankt Viktoria voor de reactie. Stel dat Theo een deskundigenoordeel aanvraagt en het blijkt dat werkgever te weinig doet, kan hij daar dan verder iets mee? Hoor graag!

Beste allemaal ,

Het komt er op neer dat een ieder een eigen inzicht heeft in deze . Zoals gezegd is er een medewerker van UWV die schrijft "Bij een vervolguitkering krijgt u alleen een sollicitatietaak, wanneer dit met u afgesproken is door de arbeidsdeskundige. Zolang er hierover geen afspraken met u gemaakt zijn, heeft u geen sollicitatieverplichting ! " En een ander zegt van wel. Beiden werken bij UWV , en ik denk dat wanneer ik naar UWV bel ik dezelfde antwoorden krijg afhankelijk van wie ik aan de telefoon krijg.

Beste Theo, dat maakt het er niet makkelijker op. Tegelijk heeft UWV geen taak in deze situatie maar ligt dat echt bij de werkgever/verzekeraar.

UWV Webcare 18-12-2018 16:25 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Theo,

Het kan zijn dat in je contact met UWV mijn collega per ongeluk over het hoofd heeft gezien dat je (ex) werkgever eigenrisicodrager is. De informatie die je terugkoppelt gaat over de situatie dat UWV over de re-integratie gaat. Is je (ex)- werkgever eigen risicodrager dan is UWV hier geen partij in. Excuses voor de verwarring.

Wat ik al eerder berichtte is als je vindt dat de (ex) werkgever niet voldoende aan re-integratie doet dat je dan een deskundigenoordeel bij UWV kunt aanvragen. Dit deskundigenoordeel is een advies maar kan worden gebruikt worden om de dialoog weer op te starten. Eventuele verdere stappen kun je dan bespreken met de vakbond, je rechtsbijstandsverzekering of het Juridisch Loket.

Ik ga er vanuit dat jij en je werkgever het niet zover willen laten komen en in gesprek met elkaar blijven wat goede en op maat gesneden re-integratie voor jou is.

Met vriendelijke groet,
Viktoria
UWV Webcareteam

Bedankt Viktoria.

@Theohoe vervelend ook, het lijkt er op dat een deskundigenoordeel voor nu de eerste stap is om de werkgever in de actie-stand te zetten. Met eventueel verdere juridische stappen. Het is niet wat u wilt, maar ik zie geen andere alternatieven. Misschien dat iemand anders hier nog iets over kan zeggen?

Beste allemaal ,

Dank voor de reacties ,om het nog makkelijker te maken hier onder het antwoord van FNV op de vraag over sollicitatieplicht vervolguitkering . "Bij een vervolguitkering heb je geen sollicitatieplicht, omdat deze uitkering gebaseerd is op het percentage dat je bent afgekeurd" Dat helpt :-( . Nog even verder over plichten werkgever en werknemer via de link van Viktoria . Daar staat "Als uw werkgever eigenrisicodrager is, dan kan het zijn dat uw werkgever uw uitkering aan u betaalt. Of dat wij uw uitkering aan u betalen en dit later dan weer verrekenen met uw werkgever. Wij letten daarbij op dat uw werkgever zich aan zijn plichten houdt en dat u uw uitkering ontvangt. " Hier staat duidelijk dat UWV de werkgever controleert of de werkgever zich aan de plichten houd, daar merk ik anders niks van . Verzekering heeft zich begin dit jaar gemeld voor een herkeuring , en daarna is er niks meer mee gedaan. Nog even een andere vraag , word de vervolguitkering ook door UWV verrekend met de werkgever / verzekeringsmaatschappij ?

UWV Webcare 21-12-2018 14:14 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Theo,

Begrijpelijk dat je duidelijkheid wilt over jouw situatie.

Voor de status van de herbeoordeling raad ik je aan om een bericht te sturen via je Mijn UWV pagina: https://www.uwv.nl/particulieren/mijnuwv/index.aspx. Mijn collega’s hebben via deze weg inzage in je gegevens en kunnen je over de status informeren.

Ontvang je de betalingen van je vervolguitkering van UWV? Dan betaalt je werkgever deze bedragen aan UWV. Hier hoef je zelf niets voor te doen.

Omdat je werkgever een eigenrisicodrager is gaat deze over je re-integratie en je eventuele sollicitatieplicht. UWV speelt hierin dan geen rol.

Als je er niet uit komt met je werkgever over de re-integratie kun je zoals mijn collega voorstelde een deskundigenoordeel aanvragen: https://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/deskundigenoordeel. Na ontvangst van je deskundigenoordeel controleert UWV de re-integratie inspanningen van je werkgever.

Met vriendelijke groet,

Lisanne
UWV Webcareteam

Hallo Lisanne,

Ik heb niet de moed en durf om met mijn werkgever te gaan praten , de verzekeringsmaatschappij heeft me dus begin dit jaar laten herkeuren. Daaruit is gekomen dat ik nu 38 % ben afgekeurd . Dat rapport is ook naar werkgever en verzekeraar gegaan . In de mail ( hieronder een kopie ) word gezegd dat er weer contact met me word opgenomen ( mail is van 11-1-2018 ) later heb ik de verzekeraar nog een keer gevraagd wat de vervolgstappen zijn . Hier heb ik nooit antwoord op gehad . Wat zou een "sanctie " kunnen zijn wanneer UWV de re-integratie inspanningen van de werkgever onder de maat vind ?

Geachte meneer ,

Op uw verzoek e.e.a. op de mail.

U bent arbeidsongeschikt en ontvangt een WGA-uitkering omdat u niet of niet meer volledig uw eigen werk kunt verrichten.

Uw (ex)werkgever XXXXXXXX B.V. heeft ervoor gekozen om eigen risicodrager voor de WGA te zijn. Hiermee is uw (ex)werkgever 10 jaar verantwoordelijk voor uw uitkering. Bovendien zijn zij op grond van artikel 42 WIA 10 jaar nadat de uitkering is toegekend, verantwoordelijk voor uw re-integratie.

De Amersfoortse Verzekeringen ondersteunt uw (ex) werkgever hierbij. Dat is de reden dat ik contact heb opgenomen. Wij willen graag in contact met u komen om uw huidige situatie te bespreken. Op basis van ons gesprek acht ik nu eerst een herbeoordeling door UWV op zijn plaats, zij beoordelen uw mate van arbeidsongeschiktheid. De hoogte daarvan kan hetzelfde blijven of hoger of lager worden. Dat bepaalt alleen UWV. Als u recht hebt op een WGA-uitkering gelden er controlevoorschriften, u heeft ook een re-integratieverplichting. Wij wijzen u erop dat deze ook op de contacten met de Amersfoortse van toepassing zijn.

Ik zal u op de hoogte houden van de ontwikkelingen, in uw geval zal ik dat ter uwer geruststelling met een mail bevestigen. Het is goed om te melden dat het u mogelijk gemaakt wordt om in bezwaar te gaan tegen de beslissing, indien u het daarmee niet eens bent straks. Daar zal UWV u ook op wijzen, zij doen dit schriftelijk! De hoogte van de mate van arbeidsongeschiktheid bepaalt ook de hoogte van de uitkering.

Zoals gisteren aangegeven wacht ik de beslissing van UWV vooralsnog even af. Indien er re-integratiemogelijkheden en op basis van ons gesprek verwacht ik dat, voor u bestaan dan zullen wij u daarbij gaan begeleiden.

Het is nu voor u afwachten wat UWV beslist, daarna neem ik contact met u op om de vervolgstappen te bespreken. Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

UWV Webcare 27-12-2018 11:12 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Ik heb je een privé bericht gestuurd, Theo.

Yvonne

@Theo, ik ben benieuwd hoe het nu verder gaat lopen. Gaat u het deskundigenoordeel aanvragen? Ik ben ook benieuwd of UWV de herbeoordeling gaat doen. De Amersfoortse geeft aan dat zij bij voortdurende arbeidsongeschiktheid u verder kunnen helpen. Dat is in ieder geval iets.

Hoor graag!
mvg, Peter

@Peter, ik ben er even mee gestopt om 1 en ander uit te zoeken. Ik word er zeer onrustig van en dat wilde ik me zelf besparen tijdens de feestdagen. Maar ik ga het weer oppakken . Binnenkort naar een adviesburo en eventueel nog contact met UWV opnemen. Kreeg overigens van een ander de volgende opmerking "Bij een vervolguitkering heb je volgens mij geen sollicitatieplicht, omdat deze uitkering gebaseerd is op het percentage dat je bent afgekeurd" De Amersfoortse geeft inderdaad aan dat ze verder willen helpen , maar zoals al een keer geschreven heb ik ze in Juni 2018 gemaild wat de vervolgstappen zijn en daarna niks meer gehoord.

Word vervolgd

@Theo, bedankt voor de reactie. Ik kan mij voorstellen dat u zichzelf een plezier heeft gedaan tijdens de feestdagen. Even vanuit mijn rol als moderator: heeft u het persoonlijke berichtje van Yvonne gekregen?

De opmerking over het percentage kan ik niet plaatsen, wat zou het percentage er mee te maken kunnen hebben? Immers, u kunt volgens UWV wel (deels) werken.

Ik lees graag mee met uw verdere ervaringen, ze kunnen ook voor anderen die in zelfde situatie zitten misschien ook iets betekenen. Veel succes!
mvg Peter