LAU via de WIA - hoe zit het met 65% van het oude loon

Beste lezer,

In 2014 ben ik voor bijna 60% afgekeurd. Volgens de beschikking was mijn WIA jaarloon €35.551, dagloon €136,21. Na indexatie kwam het dagloon op €139,88 en het WIA maandloon dus €3.042. Doordat ik in de 12 maanden voorafgaand aan mijn ziektemelding, 2 maanden onbetaald verlof heb opgenomen, kwam ik al een stuk lager uit met het WIA jaarloon,maar zo zijn de regels helaas.

Ondertussen ben ik gelukkig alweer aan het werk in een ander soort beroep en werkgever. Ik werk 24 uur per week verdeeld over 4 dagen (ivm persoonlijke belasting is 3 keer 8 uur te veel) en dit is echt het maximale wat ik kan doen. Mijn huidige jaarinkomen bedraagt €25.524 en ik ontvang nog een kleine aanvulling vanuit de WIA-LAU.

Mijn huidig jaarinkomen is nu dus iets meer dan 65% van mijn WIA jaarloon in 2014 (€35.551 * 65% = €23.108).

Na jaarlijkse indexatie bedraagt mijn huidige WIA maandloon €3.350. Dit zou inhouden dat mijn geïndexeerd WIA jaarloon €40.199 bedraagt. Als ik hier 65% van neem kom ik op €26.130 en zou mijn huidige inkomen onder de 65%-norm vallen.

Kan iemand mij vertellen hoe het zit. Zal mijn WIA-LAU uitkering worden stopgezet obv het WIA jaarloon 2014, of gaat het UWV uit van het huidige (geïndexeerde) WIA jaarloon en blijf ik mijn aanvulling behouden?

Ik hoop dat iemand mij kan vertellen hoe het precies zit, want ik maak mij behoorlijke zorgen. Bij voorbaat dank voor het lezen

Vriendelijke groet.

Beste Lilolil,

bedankt voor uw vraag. Voor zover ik weet is bepalend wat uw restverdiencapaciteit is. Dat is het bedrag dat u volgens UWV in theorie nog kunt verdienen.

Het gaat er volgens mij dus om wat u verdient. Is dat 50% of meer van uw resterende verdiencapaciteit (de resterende verdiencapaciteit is het bedrag dat hij volgens het UWV nog kan verdienen) dan is de loonaanvulling 70% van het verschil tussen het oude loon en de resterende verdiencapaciteit.

Het beste wat u kunt doen om uw onzekerheid weg te halen is
even UWV te benaderen via mijnuwv.nl of telefonisch via 088 – 898 92 94..