IVA en ondernemer

Vroeger werkte ik in loondienst en was daarnaast ondernemer. Werken in loondienst ging niet meer door toenemende handicap en kreeg een IVA uitkering en hield de onderneming aan. Uit de onderneming is nooit structueel inkomen geweest en werd door het UWV buiten beschouwing gelaten. De enkelde inkomsten uit het ondernemen zijn, als die er al waren, opgegeven bij resultaat uit overig werk.

Nu heb ik de mogelijkheid om een investering te doen waaruit structureel op jaar basis 1.900 euro te verdienen is uit verhuur. Als ik deze opgeeft in de aangifte als resultaat uit overig werk dan ga ik er na het investeringsjaar door verhoogde o.a. inkomstenbelasting netto op achteruit en loop ik de investeringsaftrek mis.

Als ik nu (voor het eerst) de aangifte als ondernemer voor de IB doe. Aan het urencriteria voldoe ik al jaren door mijn trage werktempo vanwege mijn handicap. Dan weet ik niet wat er met mijn IVA uitkering gebeurd. Er wordt gezegd: de belastbare winst + ondernemersaftrek + MKB vrijstelling / 12 per maand van de IVA uitkering af.

Investeringsjaar:
Belastbare winst = -12.500
Investeringsaftrek = 7.000
MKB vrijstgelling -2.000
Ondernemersaftrek 9.403
Op jaar basis de IVA uitkering circa 5.000 euro hoger?

Het er op volgende jaar:
Belastbare winst = -6.500
MKB vrijstgelling -1.000
Ondernemersaftrek 9.403
Op jaar basis de IVA uitkering circa 1.900 euro lager?

Dit houdt in dat 100% van de verdiensten geminderd worden op de uitkering. Immers alle inkomsten - allle onkosten = (indirect) het sommetje dat het UWV mij verteld. Alleen de investeringsaftrek blijft buiten beschouwing, of gaat deze in het sommetje ook mee als zijnde valt onder de noemer ondernemersaftrek? Oftewel ondernemen = alles inleveren, in loondienst iets doen = 30% houden.

Beste,

Ik vraag uwv-webcare om een reactie.

UWV Webcare 24-04-2019 15:34 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Hallo vraagsteller,

Het klopt dat wij je inkomsten als zelfstandige gaan verrekenen met je IVA-uitkering.

Onder ‘inkomsten’ vallen volgens de wet: belastbare winst + ondernemersaftrek+ mkb-winstvrijstelling.

De berekening ‘alle inkomsten minus alle kosten’ is een beetje kort door de bocht. Op je brutowinst mag je van de Belastingdienst bepaalde kosten en aftrekposten in mindering brengen.

Of de investeringsaftrek ook onder de ondernemersaftrek valt kun je het beste navragen bij de Belastingdienst. Wij gaan bij de berekening van je inkomsten uit van de gegevens van de Belastingdienst.

Valt de investeringsaftrek volgens de Belastingdienst niet onder de ondernemersaftrek? Dan tellen wij deze aftrekpost ook niet mee bij de ondernemersaftrek.

De manier waarop wij je inkomsten als zelfstandige bepalen is uiteraard anders dan bij inkomsten uit een dienstverband. Met de rekenhulp op uwv.nl krijg je een idee, wat er in de hoogte van je IVA-uitkering verandert, als je inkomsten als zelfstandige hebt.

Ik wens je veel succes bij je plannen!

Met vriendelijke groet,

Nelleke
UWV Webcareteam