Garantiedagloonregeling 55-plusser

In 2013 raakte ik werkeloos en belandde ik in de WW. Mijn dagloon werd vastgesteld op het loon + het aantal uren dat ik gemiddeld had gewerkt. Bij de wet was opdat moment vastgelegd dat bij een leeftijd van 55 jaar of ouder dagloongarantie geldt tot aan AOW leeftijd indien men voldeed aan 1 van de volgende 3 eisen.
1. binnen 2 jaar na 1e ontslag in een nieuwe baan gaan werken voor minder loon;
2. binnen 3 jaar opnieuw werkeloos; of
3. na 1e ontslag ww ontvangen.
Naast mijn leeftijd (destijds 57+) voldeed ik ook nog eens aan alle 3 eisen, want binnen 3 maanden na mijn ontslag had ik weer div. tijdelijke banen met minder uren en lager uurloon.

In 2015 werd een nieuwe wet aangenomen die (achteraf) met name voor mij nadelige consequenties zou hebben t.a.v. bovengenoemde garantieregeling. Vervolgens besloot UWV in 2016 alle "oude" WW-rechten over te zetten en onder te brengen onder de nieuwe wetgeving. Ik maakte hier bezwaar tegen, maar mij werd telefonisch ten stelligste verzekerd dat dit financieel niet nadelig voor mij zou uitpakken. De enige merkbare verandering voor mij zou zijn de wijze van inkomsten doorgeven.
Dus - vertrouwend op de eerlijkheid en know-how van UWV liet ik het erbij.

Aangezien ik vanaf 2014 dus weer wisselende baantjes had, had ik aanvullende WW. Wat mij echter bevreemde was dat ik regelmatig een "nieuw recht" naast een "oud recht" toebedeeld of werden rechten beëindigd en nieuwe rechten werden toegekend. De ene keer was de reden dat ik was gestopt met werken (wat niet juist was) dan was het aantal uren dat ik werkte minder geworden en moest er op basis daarvan een nieuw recht worden afgegeven. Maar gekeken naar mijn eigen administratie was dit gewoon niet aan de orde. De bedragen van daglonen wisselden en ik zag door de bomen het bos niet meer. Afgelopen voorjaar werd plots mijn WW helemaal beëindigd (onterecht bleek achteraf) en ik tekende ( voor de zoveelte keer opnieuw!) bezwaar aan.
Nu liet ik me niet meer via een telefoontje afschepen en ben goed voorbereid met een hele smak aan papierwerk het gesprek met UWV op kantoor aangegaan.
Nog gelovend in het feit dat de wet aan mijn kant staat en dat ik (gezien mijn leeftijd en passende eisen) recht heb op de garantiedagloonregeling en voor 100% zeker van het feit dat de reden waarom mijn WW was beëindigd onjuist is.

Opnieuw bleek dat de beëindiging van mijn WW onterecht was, maar in de afgelopen jaren werd mijn dagloon wel degelijk naar beneden bijgesteld. Ook werden wenkbrauwen opgetrokken toen ik opperde dat ik gezien mijn leeftijd aanspraak had op "garantiedagloon" en werd mij gevraagd waarop ik dat recht baseerde. Ik liet hen een printscreen zien die aan mij was gegeven door een medewerker van de UWV in 2013 waarop alle eisen en voorwaarden stonden t.a.v. de genoemde regeling. Dat leek enig gewicht in de weegschaal te leggen.
Echter, een dezer dagen ontving ik via een schrijven van de UWV hun beslissing t.a.v. mijn bezwaar. Mijn WW werd inderdaad ten onrechte beëindigd en zal worden hervat onder het recht dat werd afgegeven in 2015. Dat "recht" houdt echter in dat mijn dagloon met ruim 30% daalt!

Ik hoop dat iemand mij antwoord kan geven op mijn vraag:
Ten tijde van mijn 1e ontslag voldeed ik aan alle eisen die in de wet werden gesteld t.a.v. de garantiedagloonregeling tot aan AOW-leeftijd. De wet is ondertussen veranderd, maar de feiten die er toen toe deden niet. Is het van de UWV wettelijk gezien een correct besluit dat - hoewel ik destijds voldeed aan alle eisen, ik nu door de nieuwe wet géén recht meer heb op de garantie die in 2013 wettelijk waren vastgelegd?

Beste Stientje, ik zal UWV webcare vragen om een reactie.

UWV Webcare 13-11-2018 16:21 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Beste Stientje,

Ik heb je bericht gelezen. Je vraagt verduidelijking over wanneer je recht hebt op garantiedagloon. Wellicht ten overvloede vind je hier de informatie over het garantiedagloon als je voor 31 mei 2013 voor een lager loon ging werken: https://www.uwv.nl/particulieren/werkloos/ik-word-werkloos/detail/hoe-hoog-wordt-mijn-ww-uitkering/opnieuw-werkloos-garantiedagloon/garantiedagloon-als-u-voor-31-mei-2013-voor-een-lager-loon-ging-werken
Uit je bericht blijkt dat je veel inspanningen hebt gedaan om aan het werk te blijven. Hierdoor kan het zijn dat je meerdere rechten hebt opgebouwd. Om te beoordelen hoe het recht op garantiedagloon in jouw situatie uitpakt kunnen we op dit forum niet voor je aangeven.

Je hebt bezwaar gemaakt tegen de beslissing van UWV over de hoogte van de toegekende WW-rechten.
Je geeft aan dat je al bericht op je bezwaar hebt ontvangen. Ben je het niet eens met de beslissing op bezwaar, dan raad ik je aan in beroep te gaan tegen de beslissing: https://www.uwv.nl/particulieren/klantenservice/klachten-bezwaar-beroep/bezwaar-en-beroep/detail/beroep-aantekenen/hoe-ga-ik-in-beroep-tegen-de-beslissing-over-mijn-bezwaar.

Ik wens je veel sterkte in deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Viktoria