Werkwijze UWV: Zembla legt dit bloot:

Zie:

http://zembla.vara.nl/Afleveringen.1973.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1044&cHash=45ccd30722c5ebccf7c9df5b2b81370d

Ter informatie: dit stuk dateert van begin 2007.

Zembla is toen op de eenmalige herbeoordelingspraktijk ingegaan.