Ik vecht door!

*Rick vertelt over zijn ziekteproces en conflict met zijn werkgever. Ondanks veel zorgen en onzekerheid, vond Rick een manier om positief met zijn situatie om te gaan.
Ik had veel weerstand van de werkgever en voelde me alleen tegenover een machtige werkgever. Toch heb ik de kracht gevonden om hier mee om te gaan. Ik vecht door!*

Ik werk in een klein bedrijfje, waar ik erg veel verantwoordelijke taken heb. Helaas had ik te weinig tijd om alle taken tijdig te volbrengen. Dit bracht frustraties met zich mee. Ik heb mijn werkgever hiervan op de hoogte gesteld. Mijn werkgever nam het luchtig op. Ik moest maar wat harder werken en dan kwam het wel goed. Dit heeft hij meerdere malen gezegd, hij legde het probleem vooral bij mij. Het lag echt aan mij, dat ik het niet aankon en niet deed wat mij gevraagd werd.

Ik voelde me ongehoord en onbegrepen door mijn werkgever. Daarnaast kwam er nog dat ik met privé problemen zat waardoor het mij allemaal te veel werd. Ik bleef mijn werk voortzetten ondanks dat het mij langzaam maar zeker te zwaar werd. Er heerste bij mij enige paniek, ik wilde mijn baan niet kwijtraken dus ik moest mijn best blijven doen.

*Re-integratie proces *
Ik werd ziek begin januari en er kwam een gesprek met mijn leidinggevende en de directeur. Daaruit kwam dat zij een jobcoach voor mij zouden inschakelen. Een jobcoach geeft je persoonlijke begeleiding in of naar een baan. Toen de offerte hiervoor binnen kwam, werd de keuze voor een jobcoach teruggetrokken. De directeur had een ander idee, ik kon re-integreren in een andere functie met minder belastende taken. Ik was in april weer aan het werk op arbeidstherapeutische basis. Tegelijkertijd bood de directeur mij een nieuw contract aan voor minder uren, en dat terwijl ik nog te ziek was om te werken. (later wist ik dat dit niet mocht). Ik heb de directeur verteld dat ik het contact met hem erg onprettig vond en dat ik graag mijn re-integratie voortgang, met mijn direct leidinggevende wilde voortzetten. Dit was niet goed gevallen bij hem en hij gaf mij de keuze om mee te werken of hij zou het gooien op een arbeidsconflict. Dat laatste wilde ik niet want dan kon ik zeker mijn baan verliezen. De directeur legde zo een zware druk op mij dat ik mij gedwongen voelde te doen wat hij mij opgaf.
Ik was zwaar overspannen en bang voor ontslag, waardoor ik getekend heb voor het nieuwe contract. In juni ben ik volledig aan het werk gegaan volgens mijn nieuwe contract. Ik heb wat uren verloren met mijn nieuwe contract dus ook wat inkomsten. Ik was zo boos op de directeur dat de spanning op de werkvloer goed te merken was. Het contact tussen ons was erg koel.
Gelukkig begreep mijn direct leidinggevende mijn situatie wel, hij werd buitenspel gezet door de directeur. De directeur had zijn plaats ingenomen en was nu mijn direct leidinggevende geworden. Aan het einde van juni hadden we een evaluatie gesprek. In dit gesprek zijn er zulke nare en negatieve dingen tegen mij gezegd, dat ik er ziek van werd en weer thuis kwam te zitten. Ik was goed overspannen en had slapeloze nachten.

Op een gegeven moment, kwam er een arbo- arts aan de deur. Ik heb haar verteld dat ik ziek thuis was komen te zitten naar aanleiding van het gesprek met de directeur. Kort daarop heb ik een brief ontvangen, van de directeur. Ik kon een maand thuis blijven vanwege een arbeidsconflict. Daarna kon ik kiezen of ik verder wilde of dat ik het zou gooien op een arbeidsconflict.

*Stappen ondernemen *
Dit kon zo niet langer, en ben stappen gaan ondernemen. Ik ging langs het juridisch loket met de vraag; wat ik kon doen met deze situatie en om te weten wat mijn rechten en plichten zijn.
Ik heb er 1 goed gesprek gehad en ik heb het advies gekregen om mijn houding te veranderen. Ik ging mee in de conflictsfeer terwijl het ging om mijn gezondheid, ik was ziek! Aan die houding moest ik even wennen maar ik zag in dat ik de verkeerde kant op ging met mijn oude houding.
Ik heb ook een deskundigenoordeel aangevraagd bij UWV omdat ik het niet met mijn bedrijfsarts eens was. Ik wilde erkenning dat ik overspannen was en dat ik niet thuis zat vanwege een arbeidsconflict. Die erkenning kreeg ik van het UWV. Eindelijk had ik het gevoel dat er een instantie was die opkwam voor mijn belangen, ik had weer een beetje hoop. Door UWV kreeg ik het gevoel dat ik aan mijn rechten kon komen zelfs binnen mijn bedrijf. Dit luchtte erg op.

*Rechten *
Ik ben gaan kijken op de website van UWV om meer te weten te komen van de rechten en plichten van zowel de werknemer als de werkgever. Ik kreeg een beter beeld van mijn rechtspositie en dit versterkte mijn houding. Ik wist nu wat mijn rechten zijn en wat ik van de werkgever mag verwachten.

Ik ben door mijn nieuwe contract een aantal uren verloren. Hiervoor ben ik naar het (voormalige) CWI geweest om een ww- uitkering aan te vragen over deze uren. Zij hebben mij verteld dat ik daarvoor niet in aanmerking kon komen, maar wel voor ziekengeld omdat ik ziek was. Daar ben ik achteraan gegaan bij het UWV, en het werd mij toegekend.
Ik stond steeds sterker in mijn schoenen, waardoor ik een gesprek ben aangegaan met de directeur. Ik heb van hem erkenning geëist dat mijn uitval door ziekte, echt om ziekte ging en niet om een arbeidsconflict. Deze erkenning kreeg ik.

In augustus hadden we opnieuw een gesprek over mijn herstel. Het plan van aanpak werd opnieuw aangepast. Ik kon een keuze maken om intern of extern te re-integreren. Maar de externe re-integratie was alleen op een voor een hele andere en lagere functie. Ik was het niet mee eens met zijn voorstel en dat heb ik hem laten weten. Ik zei tegen hem dat ik een deskundigenoordeel hierover zou aanvragen. Nog voor het deskundigenoordeel er kwam, had de directeur het plan van aanpak al aangepast.

*Toekomst beeld*
Momenteel weet ik nog niet hoe de toekomst er voor mij zal uitzien. Maar waar ik mij in elk geval op ga richten is mijn herstel en weer kracht krijgen. Ik ben op het moment wel ziek en ik werk nu voor een aantal dagdelen en dat bevalt tot nu toe goed. Ik heb geen zwaar belastende taken maar dus ik heb meer rust in mijn werk.
Ik vind het werk wat ik in eerste instantie deed erg leuk en daar wil ik ook weer naar terug. Maar als dat niet mogelijk is dan ga ik uitzoeken hoe ik kan re-integreren buiten dit bedrijf. Ook zou ik graag een arbeidspsycholoog hebben die gespecialiseerd is in re-integratie. Daar ben ik momenteel naar opzoek.

*Tips aan anderen: *

  • Zoek je rechten en plichten uit op de website van UWV. Door te weten wat mijn rechtspositie is, ben ik sterker geworden.
  • De situatie tijdens mijn herstelproces veranderde voortdurend. Ik ging steeds meer de juiste stappen zoeken voor DIT moment. Wat daarna volgt is van later zorg. Je kunt niet anticiperen op wat er later gebeurt, want dan kan jouw houding en draagkracht veranderd zijn.
  • Vraag bij twijfel aan je bedrijfsarts een deskundigenoordeel aan bij UWV. Ik heb hierdoor een dossier op gebouwd voor als er een rechtszaak komt. Dit kan heel veel helpen je knokt voor eigen rechten.
  • Ik houd ook een dossier bij, voor als het fout loopt. Ik maak een verslag van alle gesprekken als bewijs.
  • Voor Juridische steun benader Het Juridisch Loket. Bij het eerste gesprek ben ik erg op weg geholpen. Ik wist nu de goede houding in te nemen want ik ging mee in de conflict sfeer.
  • Besef dat jijzelf voorop staat in het herstelproces en niet de werkgever!

Wil jij reageren op dit verhaal of heb jij ook iets meegemaakt en wil je dat met anderen delen?
Plaats dan een reactie of neem contact op om je aan te melden en vertel je eigen verhaal. Dit kun je doen via .