Wettelijk recht op spreken bedrijfsarts en second opinion

B
BoW_Peter 29-06-2015 08:26 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:
`Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan om een second opinion bij een andere bedrijfsarts vragen. Ook krijgt elke werknemer het wettelijk recht om de bedrijfsarts te spreken. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher ingestemd met een wijziging in de Arbowet om dit te regelen. De aanpassing van de Arbowet komt voort uit de kabinetsreactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg.' [Lees verder...][1]

*N.B. Dit betreft een wetsvoorstel.*

[1]: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/nieuws/2015/06/26/wettelijk-recht-op-spreken-bedrijfsarts-en-second-opinion.html?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Ministerie%20van%20Sociale%20Zaken%20en%20Werkgelegenheid