Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten Kennisdocument

B
BoW_Peter 10-03-2015 10:15 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

U kunt [hier][1] alles lezen over de Wet Banenafspraak en Quotum Arbeidsbeperkten. Bron: [Rijksoverheid.nl][2]

[1]: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw/documenten-en-publicaties/publicaties/2015/03/06/kennisdocument.html?utm_source=e-mailnieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Ministerie%20van%20Sociale%20Zaken%20en%20Werkgelegenheid
[2]: http://www.rijksoverheid.nl/