scholingsbudgetten

Op dit moment wordt er een maatschappelijke discussie gevoerd over hoe medewerkers duurzaam inzetbaar kunnen blijven. Een van de manieren omdat te doen is om meer geld vrij te maken voor scholing. Soms wil men dat voor een specifieke groep, zoals hier https://www.rendement.nl/nieuws/id19178-scholingspremie-moet-laagopgeleiden-motiveren.html, soms voor de alle werkenden en werkzoekenden in Nederland.

Is inzetten op scholing een goed stap in duurzame inzetbaarheid? Wat vindt u?