Regionale bijeenkomsten Arbeidsmarktmodule

B
BoW_Peter 14-10-2014 12:43 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Arbeidsmarktmodule bij inburgeren: informatiebijeenkomsten voor keurmerkhouders van taal- én re-integratiebedrijven


Namens het ministerie van SZW wordt u van harte uitgenodigd een regiobijeenkomst bij te wonen.

Deze vinden plaats op:

5 november in Den Haag, ministerie SZW : 13.00 - 16.30 uur
11 november in Amersfoort, congrescentrum de Eenhoorn : 13.00 - 16.30 uur
13 november: in Den Bosch, hotel Golden Tulip: 13.00 - 16.30 uur

Op 1 januari 2015 wordt het inburgeringsexamen uitgebreid met een onderdeel ter bevordering van de arbeidsparticipatie, de zogenaamde Arbeidsmarktmodule.

Op de regionale bijeenkomsten wordt informatie gegeven over de module zelf en over de pilots. Organisaties waar de pilots zijn uitgevoerd vertellen over hun ervaringen met de arbeidsmarktmodule.

U kunt zich via [deze link][1] voor een van de bijeenkomsten. Het aantal deelnemers is niet onbeperkt.

[1]: http://blikopwerk.us3.list-manage.com/track/click?u=e1d4755f35e0bb5c31a79ffd8&id=d62669aa6c&e=d3359948d7