Recht op een second opnion bij een andere bedrijfsarts

Per 1 juli 2017 krijgen werkenden recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Deze arts moet dan onafhankelijk zijn. Om dat te waarborgen sluiten arbodiensten contracten met andere arbodiensten of bedrijfsartsen.