ESF-subsidie voor externe adviseur Duurzame Inzetbaarheid

B
BoW_Peter 03-10-2014 08:21 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

*subsidie voor kosten externe adviseur*

U kunt subsidie ontvangen voor de kosten van een extern adviseur die een advies met implementatieparagraaf opstelt en/of de implementatie begeleidt. Het project moet bijdragen aan een geselecteerd aantal thema’s of activiteiten gerelateerd aan duurzame inzetbaarheid.

Waar kunt u subsidie voor krijgen?

  • een (periodiek) bedrijfs- of organisatiescan;
  • onderzoek naar de duurzame inzetbaarheid van werknemers;
  • het bevorderen van gezond en veilig werken;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werknemers;
  • dialoog gericht op het verhogen van de betrokkenheid en productiviteit;
  • het stimuleren van interne en externe mobiliteit;
  • cultuurverandering gericht op de combinatie tussen arbeid en zorg;
  • het invoeren van arbeidstijdenmanagement.

Deze regeling is primair gericht op het *MKB, maar ook grote ondernemingen en non-profitorganisaties kunnen er gebruik van maken. Let op: aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 15 oktober t/m 7 november 2014*. De aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst en per onderneming of instelling kan maximaal één aanvraag worden ingediend.