570 extra banen voor mensen met arbeidsbeperking

B
BoW_Peter 16-12-2014 10:07 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Gemeenten, UWV, onderwijsorganisaties, werkgevers en vakbonden in de regio Noord-Holland Noord hebben de samenwerking 'Samen Sterk voor Werk opgericht. Hierin staan afspraken over het vinden en creëren van extra banen voor mensen met een beperking.
p 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Eén van de doelen hiervan is mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen. Voor deze groep komt er in de regio Noord-Holland Noord de komende twee jaar 570 extra banen bij. Wanneer niet aan deze Banenafspraak wordt voldaan, zal een wettelijk quotum opgelegd worden. De partijen ondertekenen op 17 december in Den Helder het convenant.

Het convenant richt zich niet alleen op de Banenafspraak, maar bevat ook afspraken over de gezamenlijke aanpak van arbeidsmarktvraagstukken en de aanvraag van Europese subsidies.

Wajongers
In totaal komen er in Nederland de komende jaren 125.000 extra banen bij voor mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen. Wajongers en mensen die op de wachtlijst staan voor de sociale werkvoorziening krijgen hierbij voorrang.

Regionaal Werkbedrijf
Om de afspraken vorm te geven en te monitoren moet in elke arbeidsmarktregio een regionaal Werkbedrijf worden ingericht. Een regionaal Werkbedrijf is een bestuurlijk netwerk van gemeenten, UWV, onderwijs, werkgevers- en werknemersorganisaties. In de regio Noord-Holland Noord werken deze partijen al samen in het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid (RPA-NHN).

Bron: [Dichtbij.nl][1]

[1]: http://www.dichtbij.nl/noordkop/regionaal-nieuws/artikel/3821737/570-extra-banen-voor-mensen-met-arbeidsbeperking.aspx