Succesverhalen gezocht voor campagne Instituut Gak

Bij Ecorys, een *onafhankelijk onderzoeksbureau, zijn wij momenteel bezig met het verzamelen van succesverhalen voor het opzetten van een mediacampagne ‘Zo gek nog niet, werken met een psychische stoornis’. Deze campagne wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak *en heeft als doel de beeldvorming bij werkgevers en collega-werknemers over mensen met psychische aandoening positief te beïnvloeden, zodat de bereidheid toeneemt om mensen met een psychische stoornis een kans te geven op de arbeidsmarkt.

Om de campagne tot een succes te kunnen maken zijn we op zoek naar *praktijkvoorbeelden. We zouden graag met werknemers met een psychische kwetsbaarheid bespreken wat voor hen gewerkt heeft om een reguliere een baan te vinden en/of te behouden. Naast werknemers zijn wij ook geïnteresseerd in de werkgevers *die deze doelgroep een kans geeft.

De werkgevers en werknemers die hun verhaal met ons willen delen, kunnen dit doen via een kort telefonisch interview of het invullen van een korte vragenlijst. In alle gevallen worden afspraken gemaakt over de manier waarop het verhaal een plek kan krijgen in de campagne.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze webpagina http://www.ecorys.nl/nl/zogeknogniet .

Ook kunt u contact met mij opnemen indien u vragen heeft of een nadere toelichting wilt.

Hopelijk komen er een aantal inspirerende verhalen boven water!

Hartelijke groet,

Kim Weistra

*T: 010 453 8513
E:
I: http://www.ecorys.com *