ww uitkering eindigt

mijn ww uitkering stopt oktober 2017, ik ben dan 63 jaar en 2 maanden. Mijn partner ontvangt een wao uitkering sinds 1993. waar heb ik nog recht op? Mijn partner is chronisch ziek en heeft veel hup nodig. Ik maak me zorgen over de toekomst, van de wao uitkering alleen kunnen wij onze vaste lasten niet betalen.

Beste Karin,

In sommige gevallen kan iemand na de WW-uitkering nog recht hebben op een aanvullende uitkering via UWV. Dat is de IOW-uitkering. (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen). Deze vraagt u aan bij UWV.

Daar zitten wel een aantal voorwaarden aan vast:
Om een IOW-uitkering te krijgen na afloop van uw WW-uitkering, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

1. U was 60 jaar of ouder toen u werkloos werd.
2. Uw WW-uitkering begon na 30 september 2006 en vóór 1 januari 2020.
3. U heeft de maximale duur van de WW-uitkering bereikt.
4. U kreeg langer dan 3 maanden WW, omdat u aan de jareneis voldeed. Of uw uitkeringsduur van 3 maanden is verlengd met de overgebleven duur van een eerdere WW-uitkering.
(bron: UWV: https://www.uwv.nl/particulieren/overige-onderwerpen/iow-uitkering/detail/hoe-hoog-is-mijn-iow-uitkering/mijn-inkomsten-zijn-te-hoog)

Mocht u niet in aanmerking komen voor de IOW dan kan uw partner eventueel nog in aanmerking komen voor de toeslagen wet. Of een aanvulling via de gemeente via een bijstandsuitkering.