Voorstel lagere functie met lager salaris na 4 maanden ziekte

In oktober 2015 ben ik door burn-out genoodzaakt 50% te werken. In januari 2016 ben ik helaas helemaal uitgevallen. Eind februari 2016 heeft mijn werkgever mij verzocht akkoord te gaan met een lagere functie tegen een lager salaris en mogelijk loonsuppletie. Ik was dus 2 maanden 50% ziek en nu 3 maanden 100%. Is het een normale gang van zaken dat mijn werkgever mij een ultimatum stelt m.i.v. 1 mei akkoord te gaan met een lagere functie als ik op dit moment geheel ziek ben?

B
BoW_Peter 23-03-2016 11:05 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

@Marijn, de werkgever is verplicht u te re-integreren bij ziekte. Daartoe wordt een probleemanalyse gemaakt door de bedrijfsarts. In deze analyse kan worden gesteld dat u uw oude werk niet meer kunt doen. Uw werkgever kan u dan ander passend werk aanbieden. Dat mag een andere functie zijn met een lager salaris.

Echter, de werkgever is gehouden aan de loondoorbetalingsverplichting. Hij moet u het loon door betalen bij ziekte. Dit is gebaseerd op het loon dat u nu verdient. U heeft recht op 70% van uw loon. In de arbeidsovereenkomst of CAO kan opgenomen zijn dat dit worden aangevuld door de werkgever.

Dus hij kan wel een passende functie aanbieden met behoud van mijn huidige salaris tot oktober? Want dan gaat de 70% regeling in (na een jaar). De vraag is of ik dit ├╝berhaupt aankan want heb een burn-out en zit nog helemaal thuis. Enfin eigenlijk kan de werkgever mij thans tijdens ziekte helemaal niet vragen c.q. eisen na 5 maanden ziekte een lagere functie tegen een lager salaris te accepteren met het verzoek een nieuw contract in te laten gaan terwijl ik 100% ziek ben toch? Is het dan niet netter van mijn werkgever mocht ik dit op een gegeven moment te kunnen re-integreren dit in eerste instantie inderdaad in een lagere functie te doen tegen mijn huidige salaris en dan mogelijk als ik weer beter ben mij te vragen of ik inderdaad interesse heb in die lagere functie?

B
BoW_Peter 01-04-2016 10:31 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

De werkgever is gehouden aan doorbetaling van het loon. Dat kan in het tweede jaar 70% zijn. Maar dat moet nog steeds gebaseerd zijn op het loon dat u nu verdient. Een werkgever kan niet van u eisen dat u akkoord gaat met een andere functie, maar hij mag u wel dit aanbod doen. U op uw beurt kunt weigeren door te wijzen op de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

Het is wellicht wat `netter' als de werkgever doet zoals u voorstelt. De werkgever hoeft het echter niet zo te doen. Gebruikelijk is dat u gaat re-integreren. Bij de eerstejaarsbeoordeling wordt ook vaak gekeken of een 2e spoor zou moeten worden opgestart. Dit kan terugkeer in een andere passende functie zijn, bij deze of een andere werkgever. Na 2 jaar ziekte wordt u beoordeeld. Kunt u uw eigen werk niet meer doen maar wel de lagere functie? Dan mag werkgever u ontslaan en u de andere baan met lager salaris aanbieden.

Beste heer BoW Peter,

Ik wil u heel hartelijk danken voor uw uitleg.

B
BoW_Peter 04-04-2016 09:55 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

Graag gedaan, u blijft uiteraard van harte welkom op dit forum!