Reintegratie op eigen werkplek geweigerd

Ik ben sinds begin februari uitgevallen. Aanleiding was niet werkgerelateerd, wel houdt het indirect verband met werkzaken.
In overleg met de bedrijfsarts was het voorstel om op eigen werkplek te gaan reintegreren, met gerichte taken.
De werkgever weigert dit, ik moet op een andere plek reintegreren. Mijn plek is vergeven aan een collega. Hier zouden inhoudelijke motieven voor zijn, welke niet echt toegelicht worden. Er is nooit negatieve feedback op mijn functioneren geweest. Mag de werkgever dit bepalen. Of kan je 'eisen' dat je eerst op eigen werkplek wilt proberen te reintegreren? Ze bieden me werk aan op een andere afdeling, op hetzelfde niveau als waar ik nu werkzaam in ben. Ik schat mijn kansen op een spoedig herstel groter in binnen de voor mij vertrouwde context en voortbordurend op hetgeen mij bekend is. Daarnaast past deze plek het beste binnen mijn persoonlijke ontwikkelingsplan.

B
BoW_Peter 18-05-2016 08:32 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

@Elske, welkom op het forum. U bent uitgevallen en in een gesprek met de bedrijfsarts is het voorstel gedaan om terug te keren naar de eigen werkplek. De werkgever werkt daar vooralsnog niet aan mee. Daar zou werkgever inhoudelijke motieven voor hebben die niet nader worden toegelicht.
Mij wordt niet helder of dit tijdelijk is of dat het de bedoeling is dat u hier blijft.

Een werkgever krijgt een advies van de bedrijfsarts. Dit advies is niet bindend. De werkgever werkt wel mee aan re-integratie maar laat u nog niet terugkeren naar uw werkplek. De werkgever zou wel moeten kunnen vertellen aan u wat de afwegingen zijn (en helder geformuleerd), maar ook met u bespreken wat dit betekent voor de rest van uw re-integratie. Is het in zijn idee tijdelijk? Voor hoelang? Welke afspraken kunnen er worden gemaakt op papier?

U kunt een deskundigen oordeel vragen aan UWV over de vraag of uw werkgever voldoende doet om u te laten re-integreren. Dat is een flinke stap, die u ook geld kost (€ 100,-). Daarnaast kan deze stap de verhouding tussen u en uw werkgever verharden. Voor de hand ligt een goed gesprek met elkaar over hoe u verder kunt re-integreren. Dat is voor u en ook voor de werkgever een meer solide oplossing.

Bedankt voor je reactie!

De uitlatingen wisselen per gesprek. Tijdens het gesprek in aanwezigheid van de directie werd aangegeven tzt te kijken waar ik ga werken als ik weer beter ben. Geen ja, geen nee.

In de laatste mailwisseling gaf de leidinggevende aan dat ik elders in mijn kracht moet komen. Op de vraag vanuit mij of dit inhoudt dat ik eenmaal beter kan terugkeren, krijg ik geen antwoord. Noch op mijn mail met de vraag de overwegingen gerelateerd aan mijn werkplek en mijn functioneren uiteen te zetten.
Ene moment suggereren ze zaken tav mijn functioneren. Als ik erop doorvraag geven ze aan dat het niet met mijn functioneren te maken heeft maar de onrust en vele ontwikkelingen op mijn werkplek en dat ze het daarom niet verstandig vinden en niet toe laten (en dat er nu net een vervanger voor mij is en dat ze die nu niet ineens weer terug plaatsen..

B
BoW_Peter 19-05-2016 09:23 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

@Elske, bedankt voor uw reactie. In de probleemanalyse van de bedrijfsarts wordt aangeven wat de mogelijkheden zijn voor re-integratie. Uiterlijk in de 8e week van verzuim moet er een plan van aanpak worden gemaakt. In dat plan van aanpak wordt vermeld hoe u gaat re-integreren en wat het doel van de re-integratie is. Een voorbeeld van een doel is terugkeren naar de eigen functie. U kunt dus vragen om dit plan van aanpak of zelf samen opstellen met uw werkgever.

Die acht weken zijn al ruimschoots overschreden. Heb uiteindelijk zelf om een verwijzing naar de bedrijfsarts gevraagd. De bedrijfsarts gaf aan dat ik weer kon reintegreren met afgebakende taken, zonder piekbelasting, en zelf in te delen qua tijd. Hij doet geen uitspraken over waar. Ging er waarschijnlijk vanuit op mijn oude plek, maar dat is niet expliciet benoemd. Goed idee om navraag te doen tav het plan tot op heden en of ik dat in mag zien. Ik heb hier nog niets van gezien of gehoord. Ook is niet gevraagd of ik hier iets in zou kunnen betekenen, in het opstellen ervan.

Groeten Elske

B
BoW_Peter 19-05-2016 11:17 X Ongepaste reactie? Waarschuw onze moderator

@Elske een plan van aanpak behoort tot de verplichtingen van de werkgever om op te maken. Redelijkerwijs kan er van worden uitgegaan dat u beiden een plan maakt op basis van het advies van de bedrijfsarts. [Meer informatie over het plan van aanpak.][1]
[Hier][2] vindt u het voorbeeldformulier van het plan van aanpak (via de UWV-site).
Als de werkgever te laat het plan van aanpak met u opstelt kan dat consequenties hebben voor hem. Als iemand 2 jaar ziek is moet de werkgever kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om de werknemer aan het werk te krijgen. Heeft hij te weinig gedaan dan kan UWV besluiten hem een sanctie te geven. Dat kan betekenen dat hij maximaal 52 weken langer het loon bij ziekte moet doorbetalen.
Overigens geldt ook voor u de verplichting om zoveel mogelijk aan het werk te gaan. Daar kan het accepteren van tijdelijk passende arbeid onderdeel van zijn. Uiteraard wel als dit onderdeel uitmaakt van het plan van aanpak.

[1]: http://www.uwv.nl/particulieren/ziek/ziek-met-werkgever/re-integreren-tijdens-ziekte/detail/stappenplan-bij-ziekte/plan-van-aanpak/wat-staat-er-in-het-plan-van-aanpak
[2]: http://www.uwv.nl/particulieren/formulieren/maken-plan-van-aanpak.aspx